Romaproject komt niet van de grond, groep van 70 Roma aan Hurstweg moet wel vertrekken: “Naar waar? We gaan op zoek naar een locatie”

Dit kamp moet eind februari weg, maar niemand weet voorlopig waarheen.
Wannes Nimmegeers Dit kamp moet eind februari weg, maar niemand weet voorlopig waarheen.
De stad Gent heeft nog steeds geen leverancier voor wooncontainers aan de Lübecksite, én geen kandidaat-uitbater voor het geplande Romaproject. Dat betekent dat de timing voor het integratieproject ‘postmobiel wonen’, met opstart eind februari, niet gehaald kan worden. Maar De Lijn is niet van plan om de Roma nog langer aan de Hurstweg te laten zitten. De stad zit met de handen in het haar, want die mensen moeten dus elders ondergebracht worden.

Het was de dag voor de Gentse Feesten dat het stadsbestuur aankondigde dat er een groot plan van aanpak was voor het Roma-probleem in Gent, onder de naam ‘postmobiel wonen’. Iedereen die nu in illegale kampen woont, zou tegen eind februari verzameld worden in een groot project van de stad. Vanaf dan zou elk nieuw kamp ontruimd worden. De Roma die niet in het project willen instappen, moeten uit Gent vertrekken. Wie wel meedoet, moet verplicht Nederlands leren, werk zoeken en kinderen naar school sturen, allemaal onder begeleiding uiteraard. Het gaat om maximum 138 mensen, en het project zou 3 jaar duren.

Geen kandidaat

Maar dat hele project draait compleet in de soep. Na twee uitgeschreven bestekken is er nog steeds geen enkele kandidaat om het project te beheren. Het middenveld vindt één groot woonproject een slecht idee. Zij pleiten voor een aanpak op maat, met hooguit 3 gezinnen samen, en niet met de hele groep. Bovendien is er ook nog geen geschikte leverancier voor de wooncontainers en andere benodigdheden. De enige kandidaat daar voldoet niet aan de vereisten. Conclusie: eind februari zal het project niet starten. Maar De Lijn had wel een ultimatum gesteld voor hun terreinen aan de Hurstweg, waar een grote groep Roma al bijna 2 jaar in precaire omstandigheden ‘woont’. “Ik heb samengezeten met de directeur-generaal van De Lijn”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Maar De Lijn is niet bereid hun terrein aan de Hurstweg nog langer ter beschikking te stellen. We moeten dus dringend een oplossing zoeken voor de mensen die daar wonen, en dat zal niet makkelijk zijn.”

“Een ongelooflijke soep is dit”, klinkt het bij de oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA. “We staan nergens.” Vooral Tom De Meester maakte zich boos: “Hoelang zeggen we eigenlijk al dat dit project anders moet aangepakt worden? Het middenveld zegt al lang dat het niet zal lukken op deze manier, maar het college luistert gewoon niet. En hoe gaan jullie dat nu oplossen?” 

Locatie gezocht

Mathias De Clercq geeft toe dat er een probleem is. “Wij zijn bijzonder bekommerd om die mensen aan de Hurstweg, en we zoeken prioritair naar een menswaardige oplossing voor hen. Die timing is krap, dat weten wij ook wel. We gaan nu verder onderhandelen met alle betrokken partners. De gesprekken met het middenveld zijn constructief. De mogelijke leveranciers van containers halen de timing niet, ze hebben niet genoeg containers op voorraad. Er zijn een 100-tal mensen die hebben ingetekend om in te stappen in het project. We hopen dat een opstart in het najaar mogelijk is. En voor de groep aan de Hurstweg moeten we dus een locatie vinden waar ze een half jaar terechtkunnen.”