Roma Hurstweg moeten naar doortrekkersterrein Drongensesteenweg, maar ziet de buurt dat wel zitten?

Infovergadering volgt nog

Het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg, waar de Roma van de Hurstweg naartoe worden gestuurd
Wannes Nimmegeers Het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg, waar de Roma van de Hurstweg naartoe worden gestuurd
Eind deze maand moet de groep Roma die nu al anderhalf jaar aan de Hurstweg in Wondelgem woont, weg. Het terrein is eigendom van De Lijn, en zij willen het nu zelf gebruiken. De stad zat lang met de handen in het haar, maar heeft nu een oplossing voor de groep: het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg. Vraag is of de bewoners en de buurt dat zien zitten.

Burgemeester Mathias De Clercq bracht het nieuws op de gemeenteraadscommissie. “Het stadsbestuur wil tot een totaaloplossing komen voor alle terreinen waar momenteel mensen clandestien in mobiele woonwagens, caravans of barakken wonen, onder meer aan de Hurstweg. We willen een gecentraliseerde opvang op de Lübecksite. Maar de vooropgestelde timing daarvoor, eind februari, halen we niet. Het zal eerder begin november worden.”

Begeleiders

En dus moest de stad op zoek naar een tussenoplossing voor de Roma aan de Hurstweg, want die moeten eind deze maand weg. “We hebben een oplossing gevonden”, meldt De Clercq nu. “In afwachting van de realisatie van het project aan de Lübecksite kunnen 56 bewoners van de Hurstweg vanaf eind februari terecht op een deel van het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg. Twee van de vijf percelen op het doortrekkersterrein worden daarvoor vrijgemaakt. Er wordt door de Stad Gent en door IN-Gent begeleiding voorzien om alles goed te laten verlopen voor zowel de rondtrekkende woonwagenbewoners – de eigenlijke doelgroep van het doortrekkersterrein – als de nieuwe, tijdelijke bewoners afkomstig van de Hurstweg. Ze zullen erover waken dat de bestaande afspraken op het terrein goed nageleefd worden. De mensen van de Hurstweg zullen een aparte werking en opvolging door medewerkers van de stad Gent krijgen, en gaan deze werking goed monitoren en opvolgen. IN-Gent blijft daarnaast – zoals steeds – instaan voor de bestaande begeleiding van de groep van doortrekkende woonwagenbewoners op het doortrekkersterrein.” (Lees verder onder de foto)

Het Romakamp aan de Hurstweg moet weg
Wannes Nimmegeers Het Romakamp aan de Hurstweg moet weg

Deze oplossing is tijdelijk, tot maximum begin november, wanneer het project op de Lübecksite operationeel is. Daarna wordt het doortrekkersterrein weer volledig voorbehouden voor rondtrekkende woonwagenbewoners. De finale doelstelling blijft een eind maken aan kampementen her en der in onze stad

Burgemeester Mathias De Clercq

De Clercq benadrukt dat het doortrekkersterrein kan blijven gebruikt worden door rondtrekkende woonwagenbewoners, zoals altijd. Omdat er minder plaats zal zijn door de aanwezigheid van de Roma, zullen de rondtrekkende woonwagenbewoners tijdelijk ook terechtkunnen op een deel van camping Blaarmeersen. 12 van de 237 plaatsen worden daar voor hen voorbehouden. IN-Gent zal ook daar instaan voor begeleiding van die mensen.  “Deze oplossing is tijdelijk, tot maximum begin november, wanneer het project op de Lübecksite operationeel is. Daarna wordt het doortrekkersterrein weer volledig voorbehouden voor rondtrekkende woonwagenbewoners. De finale doelstelling blijft een eind maken aan kampementen her en der in onze stad.”

Eigenlijk veel meer Roma aan Hurstweg

Opmerkelijk is dat er gesproken wordt over 56 Roma, terwijl er veel meer aan de Hurstweg zitten. Maar deze 56 hebben zich geregistreerd om in te stappen in het project. Alle andere worden begeleid naar een traject van vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Er zal niet toegelaten worden  dat ze elders in Gent een nieuw kamp maken. Vraag is of de huidige bewoners van het doortrekkersterrein en de omwonenden dat zullen zien zitten. “Ik zal ze persoonlijk uitleg geven op een buurtvergadering", belooft De Clercq