Roma-experiment op Muide mislukt

INTEGRATIEPOGINGEN BLIJVEN NA ACHT MAANDEN ZONDER RESULTAAT

De Roma moeten bijna weg uit het Sint-Theresiaklooster.
Faye Pynaert De Roma moeten bijna weg uit het Sint-Theresiaklooster.
Het veelbesproken experiment om 54 Roma tijdelijk onderdak te geven in het verlaten klooster van de Muide lijkt voor alle betrokkenen op een sisser af te lopen. Acht maanden later heeft niemand een job en woont iedereen nog in het kraakpand.

Het Sint-Theresiaklooster werd vorig jaar rond deze tijd gekraakt door een aantal Slovaakse gezinnen. Het ging om Roma-gezinnen die al vele jaren van kraakpand naar kraakpand zwierven. Het pand, dat eigendom is van CAW Artevelde, wachtte op de sloophamer. Door bemiddeling van burgemeester Termont (sp.a) en schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) mochten de gezinnen er tien maanden blijven wonen maar dan wel onder strikte begeleiding. De bewoners in kwestie moesten huur betalen (100 euro voor de hele groep per maand) en moesten zich laten begeleiden om te integreren.

BELGA

Job zoeken

Integratie betekende een job en een vaste woonst zoeken met de hulp van een aantal vzw's die zich het lot van de Gentse Roma al langer aantrokken: Victoria Deluxe, Rocsa, samenlevingsopbouw Gent en de werkgroep vluchtelingen Gent. De 54 bewoners kregen op die manier een gouden kans om iets aan hun erbarmelijke situatie te doen.


Acht maanden later blijken de bewoners die kansen niet gegrepen te hebben. "Het liep mis om een aantal redenen", zegt Rudy Coddens die als OCMW-voorzitter het project op de voet volgde. "Het was een te grote en een te zwakke groep. Het lukte niet om stappen in de goede richting te zetten en afspraken na te leven. Ik vermoed dat het deels van niet kunnen en deels van niet willen is. De resultaten van heel het project zijn verre van voldoende. Bij de laatste vergadering had nog niemand de weg naar een reguliere job gevonden en woonde iedereen nog in het klooster. De kinderen gaan nu wel naar school. Hoe dan ook zullen de vzw's die al jaren aan de zijlijn stonden te roepen nu ook begrepen hebben dat het niet altijd even makkelijk is om Roma te begeleiden."


Het CAW Artevelde wil deze zomer met de sloopwerken beginnen en dus ziet het er naar uit dat de Roma eind juni opnieuw op straat komt te staan. Ze klopten nog aan bij burgemeester Termont om het project met enkele jaren te verlengen maar kregen het nieuws dat dat onmogelijk is. Termont had de bewoners onlangs nog maar de levieten gelezen omdat ze te veel lawaai maakten in de buurt.

Bouwplannen

Toch wil Termont het project nog niet afschrijven. "Het project loopt nog twee maanden en het zal aan de vzw's zijn om uiteindelijk de resultaten ervan aan te tonen. Als stad waren we slechts zijdelings betrokken bij heel dit project. Het wordt niet verlengd omwille van de bouwplannen van CAW Artevelde."


De vraag is nu wat er met de groep moet gebeuren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de bewoners op zoek gaan naar nieuwe kraakpanden in de stad om daar een onderkomen te zoeken. Van het OCMW zullen ze ook het aanbod krijgen om terug te keren naar Slovakije, hun land van oorsprong. De kans dat ze daar op in zullen gaan, is zeer klein aangezien de Roma in hun thuisland als minderwaardige burgers worden beschouwd.