Revalidatiecentrum Impuls legt uit: hoe omgaan met corona naar kinderen toe

Het team van het Centrum voor ambulante revalidatie - Impuls vzw.
rv Het team van het Centrum voor ambulante revalidatie - Impuls vzw.
Het revalidatiecentrum Impuls aan Ekkergem heeft een handleiding gemaakt voor ouders, over hoe ze het beste omgaan met corona naar hun kinderen toe. Daarnaast bevat de kit enkele tips voor kinderen, hoe ze zelf met de situatie kunnen omgaan.

Impuls is een centrum voor ambulante revalidatie, dat doorheen het jaar peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten met een ontwikkelingsproblematiek ondersteunt. Omwille van de coronamaatregelen moest het centrum hun zorg voorlopig anders organiseren. “In geval van nood kunnen we kinderen fysiek zien, maar we focussen momenteel op andere kanalen zoals videochat’, geeft Stéphanie De Leenheer, psychologe bij Impuls, aan. “Daarom hebben we een overlevingskit uitgewerkt van 45 bladzijden lang. Een deel daarvan is bestemd voor de ouders, om hen tips te geven hoe ze het gesprek over corona het beste aangaan met hun kind. Welke info geef je wel, welke niet? Hoe reageer je als ouders als je kind bang is? Een tweede deel is voor kinderen, gevuld met tips hoe ze kunnen omgaan met negatieve gevoelens, huiswerk kunnen plannen.”

De kit van het revalidatiecentrum is geen activiteitenpakket, maar eerder een psychologische gids voor ouders van kleuters en lagere schoolkinderen. Het pakket werd dan wel ontwikkeld voor een centrum dat werkt met kinderen met onder meer autisme, ADHD en een mentale beperking, maar de gids kan ook gebruikt worden voor kinderen zonder ontwikkelingsstoornis. “We merken dat veel ouders de neiging hebben om hun kinderen af te schermen van negatief nieuws. Tegelijk zien kinderen op sociale media of televisie dat er mensen naar het ziekenhuis moeten, of sterven. Zij zitten met vragen die vaak geen antwoord krijgen. Wij geven de ouders de raad: scherm je kind niet af, praat ermee, luister ernaar. Vertrek vanuit de vragen die het heeft, zodat het haar of zijn gevoelens kan plaatsen.”

De handleiding kan hier gratis geconsulteerd worden.