Rector UGent pleit voor verplichte ijkingstoetsen

Samen met rector Luc Sels van de KULeuven pleit UGent-rector Rik Van de Walle voor een verplichte ijkingstest voor wie zich wil inschrijven aan de universiteit. Dat vernam onze zusterkrant De Morgen tijdens een interview met beide rectoren. "Via een ijkingstoets kunnen we meer studenten op de juiste plaats krijgen", klinkt het.


Vandaag bieden alle Vlaamse universiteiten, op de UHasselt na, al ijkingstoetsen aan. Ze worden vooral afgenomen in de exacte en de toegepaste wetenschappen. Van de Walle ijvert er voor ze voor elke bacheloropleiding te organiseren, het liefst verplicht. Voor alle duidelijkheid: een ijkingstoets is geen toelatingsproef. Het resultaat van de test, die behalve de motivatie ook opleidingsspecifieke voorkennis peilt, is niet bindend. Wie een slecht resultaat behaalt, kan zich inschrijven.


Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het voorstel genegen. "De regering kan binnenkort vastleggen voor welke opleidingen de proeven vanaf volgend jaar verplicht worden. Dat zal zeker het geval zijn voor de opleiding burgerlijk ingenieur. We bekijken met de hogescholen en universiteiten of andere opleidingen volgen." (YDS)