Rabot krijgt grootste moskee van Vlaanderen

BOUW GEBEDSHUIS VAN ZES MILJOEN EURO START VOOR ZOMER

Geloof het of niet: deze mastodont verrijst binnenkort in de Gebroeders De Smetstraat.
Tijs Van Puyenbroeck Geloof het of niet: deze mastodont verrijst binnenkort in de Gebroeders De Smetstraat.
Nog voor de zomer start in de Rabotwijk de bouw van de grootste moskee van Vlaanderen. In de Gebroeders De Smetstraat komt een nieuw gebedshuis voor de Turkse moslims in Gent, omdat de huidige moskee niet meer aan de normen voldoet. De bouw zou nog voor de zomer starten, wanneer alles klaar zal zijn staat niet vast.

Van de nieuwe grote Fatih-Moskee is al heel lang sprake, maar nu komt het project er ook echt. "Het heeft inderdaad heel wat voeten in de aarde gehad", zegt bezieler Ercan Tok.


"Alle vergunningen hadden we al, maar er was nog een infrastructurele aanpassing nodig. Nu staat alles op punt en we hebben aannemers aangeschreven om een offerte in te dienen. Voor de zomer willen we starten met de bouw."

Bezieler Ercan Tok op de site.
James Arthur Bezieler Ercan Tok op de site.

Groene moskee

Het centrum zal in twee fases worden gebouwd. Eerst komt er een nieuw gebedshuis. De huidige moskee in de Rietstraat voldoet immers niet meer aan de huidige normen qua onder meer brandveiligheid. Dat gebouw zal worden verkocht eens de nieuwe moskee klaar is. In een tweede fase wordt dan het tractiestation, een beschermd gebouw, gerestaureerd. "Maar daarvoor moeten we dus toestemming krijgen van Erfgoed Vlaanderen en een restauratiedossier indienen. In principe zullen we voor die restauratie ook subsidies krijgen, al de rest bekostigen we zelf."Het complex wordt 2.500 vierkante meter groot en zal 'The Green Mosque of Ghent' heten. "Om twee redenen. Het gebouw, de koepel en de minaretten zullen groen van kleur zijn, maar het gebouw zal ook 'groen' zijn naar ecologische normen. De meest technische snufjes worden geïnstalleerd, er is veel aandacht voor isolatie en ook voor energiezuinigheid."

Een impressie van de binnenkant.
Sabine Van Damme Een impressie van de binnenkant.

Geen oproepen

Het gebedshuis dat eerst zal worden gebouwd, krijgt twee minaretten, de typische torentjes bij moskees. "Twee, omdat dat architecturaal het mooist uitkwam", aldus Toc. "Was het gebouw groter geweest, dan hadden het er ook vier kunnen zijn."


Oproepen tot gebed, zoals in Arbabische landen gebeurt van op de minaret, zullen hier in Gent evenwel niet gebeuren. De minaretten hebben enkel een symbolische waarde. De gebedsplaats in de moskee zal plaats bieden aan 500 mensen. Boven komt er nog een zaal voor 350 mensen en onder de gebedsplaats zal er nog een polyvalente ruimte zijn voor 500 man. Het tractiestation dat in een tweede fase wordt aangepakt, zal vooral ontmoetingsruimten hebben, leslokalen en een cafetaria.

Zelf gespaard

Het hele project wordt geraamd op 6 miljoen euro, geld dat de moslimgemeenschap helemaal zelf bij elkaar moet sparen. "Daarom hebben we ook nog geen einddatum voor het project, alles zal afhangen van de beschikbare middelen", vertelt Toc. "Maar eens het klaar is, zal er een groots feest worden georganiseerd voor de ingebruikname." Wie wil weten hoe het complex eruit zal zien kan op YouTube het filmpje bekijken: The Green Mosque of Ghent.