Provincie stelt projectcoördinator aan om pad te effenen voor trein tussen Gent en Terneuzen

De aanstelling van een projectcoördinator voor de Trein Gent - Terneuzen (TGT) betekent een nieuwe stap in de richting van personenvervoer door het Gentse havengebied.
Wannes Nimmegeers De aanstelling van een projectcoördinator voor de Trein Gent - Terneuzen (TGT) betekent een nieuwe stap in de richting van personenvervoer door het Gentse havengebied.
De provincie Oost-Vlaanderen heeft recent een coördinator aangesteld om het project rond de toekomstige trein tussen Gent en Terneuzen concreet te maken. “Een treinverbinding tussen Gent en Terneuzen dient, op termijn, de ruggengraat te vormen van een degelijke openbaar vervoernetwerk in de kanaalzone en de ruimere regio”, zegt gedeputeerde Kurt Moens.

Trein Gent – Terneuzen (TGT) is een strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het project wordt gedurende drie jaar gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (80%), provincie Oost-Vlaanderen (10%) en de stad Gent (10%) voor een totaal bedrag van 390.000 euro.

Spoorambities

Met TGT willen de overheden, North Sea Port, de bedrijven en de bewoners in de regio de spoorambities concreet maken. Tussen Gent en Terneuzen, een regio met 350.000 inwoners en 100.000 jobs in de haven, is er immers geen volwaardig openbaar vervoer. Een vlotte verbinding met de trein of bussen tussen Gent en Terneuzen bestaat niet. Woon-werkverkeer richting de haven met openbaar vervoer is zeer beperkt. De vraag naar goed openbaar vervoer leeft al lang in de kanaalzone en de ruimere regio. Een treinverbinding tussen Gent en Terneuzen dient, op termijn, de spil te vormen van dit netwerk.

Het huidige goederenvervoer per spoor is weinig optimaal door een aantal ‘missing links’ en fleshalzen, onder andere aan de Sluiskilbrug. Een goed uitgebouwd grensoverschrijdend spoornetwerk voor zowel personen als goederen versterkt de positie van de fusiehaven en biedt antwoord op een aantal maatschappelijke problemen en uitdagingen. Meer spoor- en minder auto- en vrachtverkeer op de weg zorgt voor minder files, een betere luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot. “Het stijgend aantal vacatures, door de toegenomen economische groei, kan vlotter ingevuld worden als twee arbeidsmarkten (Gent en de omgeving van Terneuzen, met daartussen North Sea Port, een grootschalig industrieel complex) op een vlotte manier worden verbonden”, verduidelijkt Moens.

Aantrekkingspool

Goed openbaar vervoer, met spoor als drager, voorziet in de ontsluiting van Zelzate en de kanaaldorpen. “De extra mobiliteit kan ook een aantrekkingspool zijn voor de vestiging van nieuwe bedrijven.” Bovendien toont een eerste studie van de NMBS aan, dat er voldoende potentieel is om personenvervoer uit te bouwen.

Vorige maand stelde de provincie Oost-Vlaanderen een projectcoördinator aan om TGT in goede banen te leiden. Zo wil ze een trekkersrol opnemen. “De doelstelling – een goed functionerend grensoverschrijdend spoornetwerk voor personen en goederen – heeft betrekking op meerdere gemeenten en zelfs landen. Dit is wat de provincie Oost-Vlaanderen wil doen: verenigen, trekken en aanjagen, zodanig dat iedereen zijn schouders onder dit project zet”, besluit Moens.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Erik Neyt

    Er is al zeker een vijftal jaren sprake van een treinverbinding tussen Gent en Terneuzen,maar op de grens van Zelzate- Nederland(nog 20km) ligt er nog geen spoor,wel langs Belgische kant.Nederland heeft wel goed verbinding vanaf Zelzate via de volledig verniewde en prachtige Tractaat weg.

  • Jan Van Gent

    Hoe lang die zever nog gaat duren voor ze gaan beslissen . Hoeveel jaar is dat nu al bezig . De lijn ligt er hoe moeilijk kan het zijn om op bepaalde uren een treintje te laten rijden voor personenvervoer.