Privacy hindert klokslagkunstwerk Braunplein

Kunstenaar Kris Martin moet zijn project met de klok op het Braunplein aanpassen omwille van de privacy. Bedoeling was dat de Grote Triomfante van 25 januari tot 6 mei 257.983 keer zou slaan, één keer voor elke Gentenaar, en daarbij zou bij elke slag de naam van een Gentenaar verschijnen, geprojecteerd op de Klokkenstoel naast de Stadshal. Daarover kwam best wat gemor op sociale media, en dus zullen alleen de namen mogen verschijnen van Gentenaars die daar expliciet toestemming voor geven.

Anonymous

Bij heel wat klokslagen zal het scherm dus 'anonymous' vermelden. De klok zal ook enkel op weekdagen tijdens de werkuren slaan. 's Avonds en tijdens het weekend blijft het stil. Bovendien wordt het geluidsniveau onder controle gehouden. Opdrachtgever SMAK wil in geen geval overlast veroorzaken, en wil ook niemand voor het hoofd stoten. Zij willen een positief project. Gentenaars die hun naam bij 'hun' klokslag willen zien, kunnen daarvoor nog tot en met 18 januari toestemming geven via mijnnaam@smak.be. (VDS)