Praktijktesten tegen discriminatie op huurmarkt werken

26% gevallen van discriminatie in 2015, nog 14% in 2017

Discrimineren bij het verhuren van woningen mag niet
Vertommen Discrimineren bij het verhuren van woningen mag niet
Eind 2017 werden nog 12 van de 86 makelaars ‘discriminerend’ bevonden bij verhuur van woningen op de private markt. De voorbije maanden was er geen enkele meer. Drie jaar al voert de stad Gent praktijktesten uit om na te gaan of makelaars discrimineren bij het verhuren van woningen. Met succes.

In 2015 voerde Gent als eerste stad praktijktesten in om de private huurmarkt te controleren op discriminatie op basis van afkomst in de eerste fase van het verhuurproces. Concreet: mag pakweg ‘meneer Peters’ eerder of meer op huisbezoek dan pakweg ‘meneer Abdullah’. 86 makelaars zijn actief op de Gentse huurmarkt, eind 2017 bleek dat 12 van hen effectief in mindere of meerdere mate discrimineerden.

Professionele selectie

“Die 12 werden de voorbije maanden verder opgevolgd”, klinkt het nu bij de stad. Ze werden begin 2018 door Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum, red.) uitgenodigd voor een gesprek om hen op de wetgeving te wijzen. Daarnaast werden alle 86 makelaars uitgenodigd door de stad Gent en Unia om een vorming te volgen over de anti-discriminatiewetgeving, met medewerking van het CIB Oost-Vlaanderen (Confederatie van Immobiliënberoepen, red.) en het BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, red.). In deze vorming werd duidelijk aangegeven waar professionele selectie stopt en discriminatie begint. Ook kregen de makelaars technieken aangeleerd om te leren omgaan met discriminerende vragen van hun klanten."

"Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat geen van hen nog langer een significant patroon van discriminatie vertoont. Twee makelaars bevinden zich wel nog in een grijze zone en lijken mensen met een Vlaamse naam meer plaatsbezoeken te geven. Hun dossiers worden daarom overgemaakt aan Unia voor mogelijk verder gevolg.” Het onderzoek werd uitgevoerd door de vzw IN-Gent onder begeleiding van professor Pieter-Paul Verhaeghe, in opdracht van de stad Gent.

Zelfde mails, verschillende namen

De praktijktesten die sinds 2015 gevoerd worden, gebeuren door twee gelijkaardige mails in correct Nederlands te versturen naar een vastgoedkantoor, met de vraag of een bepaald pand nog vrij is en of het kan worden bezichtigd. De ene mail wordt ondertekend met een Vlaamse naam en de andere met een Turkse of Arabische naam. Beide personen beschikken in dergelijk onderzoek over een gelijkaardig inkomen zodat solvabiliteit niet kan worden ingeroepen ter vergoelijking van een ongelijke behandeling.

Uit het onderzoek van 2015 bleek dat mensen met een migratieachtergrond in 26% van de gevallen een minder positief antwoord ontvingen van makelaars dan de personen met een Vlaamse naam. Uit het onderzoek van 2016-2017 bleek dat de discriminatie door makelaars was gedaald naar 14%. De 12 ‘discriminerende’ makelaars werden de voorbije maanden verder getest door IN-Gent vzw onder de wetenschappelijke begeleiding van professor Pieter-Paul Verhaeghe (Vrije Universiteit Brussel). Er werd deze keer geen significant patroon van discriminatie vastgesteld. Bij 2 makelaars is er wel een lichte trend naar het bevoordelen van personen met een Vlaamse naam. Hun dossiers worden overgemaakt aan het interfederaal gelijkekansencentrum Unia en het BIV voor mogelijk verder gevolg.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Jonny Van den Bruel

    Met de hand op m'n hart: ik heb nog nooit iemand gediscrimineerd als verhuurder. Integendeel! Maar... de overheid discrimineert verhuurders!! Van een Pool heb ik nog ruim 5000 euro te goed. Hij woont nu in het Mechelse, maar is niet ingeschreven, dus, zegt de deurwaarder, ondanks het vonnis van de vrederechter, geraak je nooit aan je geld. Bij een vriendin idem dito met een Afrikaan.Het stemt ons tot nadenken! Recht op je geld is even belangrijk als recht op wonen.