Pornokoning is goede huisvader

EDDY LIPSTICK VRIJGESPROKEN VOOR GANGBANGS IN BARS IN ONZE REGIO

In de IceBar, nu de Erodance, op de Oudenaardseheerweg hadden de gangbangs plaats.
Foto JVK In de IceBar, nu de Erodance, op de Oudenaardseheerweg hadden de gangbangs plaats.
Eddy Lipstick, de Vlaamse pornokoning, is gisteren vrijgesproken voor de organisatie van gangbangs in twee clubs in Gent en Nazareth. Volgens de rechter gedroeg Lipstick zich als 'een goede huisvader' en is de Belgische staat hypocriet door prostitutie enerzijds te gedogen en anderzijds toch te vervolgen. "Dit is een moedig vonnis", zegt de advocate van Lipstick.

De 66-jarige Eddy Lipstick uit Antwerpen, bekend van pornoparodieën als FC De Kapoenen, werd samen met stadsgenoot Pierre D.B. (49) en Gentenaar Martin V. (40) vervolgd voor de exploitatie van prostitutie. Het trio organiseerde zogenaamde gangbangs in clubs IceBar (nu Erodance) op de Oudenaardseheerweg in Nazareth en Limolove in Mariakerke. Volgens de procureur zou Eddy Lipstick geregeld meisjes geregeld hebben om zich op die avonden te prostitueren, Pierre D.B. zou gedeeld hebben in de winst en Martin V. was de uitbater van de clubs. Een concrete straf vroeg de procureur niet, maar de minimumstraf is één jaar.

Speurders ook klant

De verdediging van Lipstick hinkte op twee poten. Enerzijds stelde het trio dat ze erin geluisd waren door een politieman die zelf een bar uitbaatte in Gentbrugge. Die man zou een conflict gehad hebben met Martin V. en bezorgde bezwarende info aan zijn collega's bij de politie. Die info was vals, maar omdat er ondertussen een gerechtelijk onderzoek was opgestart, was een proces onvermijdbaar. Anderzijds stelde de verdediging dat er sprake was van een 'onoverkomelijke rechtsdwaling'. "De bars zijn vergund, er worden belastingen en sociale lasten betaald, alle werkneemsters zijn ingeschreven, wat kan men hem dan nog verwijten?" pleitte Joris Van Cauter, de advocaat van Martin V. Volgens de verdediging zaten de Gentse speurders die het onderzoek voerden, zelf tot over hun oren in het prostitutiemilieu. "Speurders V. en D. kwamen geregeld bij mijn cliënt over de vloer", pleitte Van Cauter.


De rechtbank volgde de redenering van de rechtsdwaling en sprak iedereen vrij. Volgens rechter Anthony Van Mol kan het de drie beklaagden niet aangewreven worden dat ze iets strafbaars deden omdat de houding van de Belgische staat "incorrect, cynisch en hypocriet" is. "De beklaagden hebben gehandeld zoals elk redelijk en voorzichtig persoon. Het principe van 'de goede huisvader' is hier van toepassing. Men mag van een burger niet verwachten dat hij de strafbaarheid van zijn daden kan inschatten als de overheid enerzijds die daden gedoogt en anderzijds toch vervolgt", klonk het in het vonnis.


Advocate Natalie Aernoudts, die optrad voor Eddy Lipstick, reageerde na afloop tevreden. "Dit is een correcte en zeer moedige uitspraak van de rechter. Mijn cliënt heeft uiteindelijk niets meer gedaan dan wat alle andere uitbaters van zo'n bar in Vlaanderen doen. Maar omdat hij nu eenmaal Eddy Lipstick is, heeft dat soms een speciaal effect op mensen", klonk het.


De kans dat het parket in beroep gaat tegen de vrijspraak, is klein. Procureur Yves Delbeke gaf eerder al aan dat het dossier "geen prioriteit" was.