Politie wil meer kleur in korps

SLECHTS 34 VAN DE 1.288 FLIKKEN HEBBEN MIGRATIE-ACHTERGROND

Met deze affiche wil de Gentse politie meer 'gekleurde' collega's lokken.
Foto Politie Gent Met deze affiche wil de Gentse politie meer 'gekleurde' collega's lokken.
De Gentse flikken gaan actief op zoek naar jongeren met een migratie-achtergrond die flik willen worden. Jongeren met interesse gaan ze klaarstomen voor het toegangsexamen. Dikwijls is immers taalkennis een probleem. Het is de eerste keer dat zo actief naar 'diversiteit' wordt gestreefd. En dat is nodig ook, vandaag heeft slechts 2,64% van het korps een migratie-achtergrond.

"Om meteen alle kritiek te counteren, we gaan de jongeren met een migratie-achtergrond niet voortrekken bij de selectieproeven", zeggen Sven Van Eename en Anne Lameyse, respectievelijk jeugdinspecteur, luik rekrutering, en beleidsmedewerker, luik diversiteit. "Wat we wel gaan doen, is zorgen dat ze voorbereid zijn op de proeven die iedereen moet afleggen in Brussel. We gaan de jongeren die echt interesse hebben om flik te worden intensief testen, en begeleiden op de punten waar zij tekort schieten om te slagen voor de toegangsexamens van de politieschool. Heel dikwijls blijkt dat taal te zijn, soms ook conditie."


Het is de eerste keer dat de politie zo actief gaat werken om jongeren met een migratie-achtergrond bij het korps te krijgen. En dat is nodig, want vandaag hebben slechts 34 van de 1.288 flikken in het korps, oftewel 2,64%, een migratie-achtergrond. En dat is veel te weinig. "Het goed omgaan met diversiteit, zowel binnen als buiten het korps, is één van de grote uitdagingen voor de komende jaren", zegt korpschef Filip Rasschaert. "De politie staat middenin de samenleving en zorgt samen met verschillende partners voor de veiligheid en leefbaarheid in Gent. Een reëel diversiteitsbeleid in de organisatie maakt ons als politie beter en sterker. Belangrijk hierbij is het aannemen van een correcte professionele houding in alle contacten met de bevolking en het bereiken van de actieve medewerking en inbreng van de vele gemeenschappen in Gent. Door kansen te bieden aan mensen met uiteenlopende talenten beogen we ook een divers samengestelde politie, met een sterke verankering in verschillende bevolkingsgroepen en met respect voor alles wat 'anders' is."

Info-avonden

De campagne zal 'honderd procent (fl)ik' heten, en start met twee info-avonden waarop iedereen welkom is. Daarvoor wordt reclame gemaakt bij diverse organisaties, zoals de vzw Jong, en via sociale media. Op de avond zelf zullen specifiek de mensen met een migratie-achtergrond worden aangesproken, om hen te motiveren zich in te schrijven voor een oriënteringsdag. Daar wordt gepolst naar hun beeld van de politie, en waarom ze zelf flik willen worden. Als ze gemotiveerd zijn, kan de persoonlijke begeleiding worden opgestart.


De infoavonden vinden plaats op 22 februari in IVV Sint-Vincentius, Molenaarsstraat 30 in Gent en op 15 maart in Dienstencentrum Ledeberg, Ledebergplein 30, telkens van 17 tot 21 uur. Alle info en inschrijven via honderdprocentflik.be.