Pas heraangelegde Belfortstraat opengebroken: “Nutsmaatschappijen moeten stoppen met putten te maken en dicht te gooien waar ze willen”

Redelijk drastische werken voor een gloednieuwe straat.
Erik De Troyer Redelijk drastische werken voor een gloednieuwe straat.
Drie jaar nadat de Belfortstraat volledig heraangelegd werd, heeft Fluvius maandag het trottoir voor het politiekantoor opengebroken. Om glasvezelkabel te leggen. Schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen) reageert misnoegd. “Die nutsmaatschappijen hebben een jaarvergunning en kunnen putten openen en dichtgooien waar ze het willen zonder dat we daar veel tegen kunnen doen. We herbekijken die jaarvergunningen”, zegt hij.

Een lange periode van heraanleg heeft de Belfortstraat veranderd van een grauwe straat naar wat men bij de stad graag een stadsboulevard noemt. De Belfortstraat was het sluitstuk van de zogenaamde Kobra-werken in de binnenstad. De stijl van de straat past bij die van de Korenmarkt en het Braunplein, inclusief de natuurstenen trottoirs. Ze was klaar eind 2016.

Maar maandag ging Fluvius er aan het werk. De stenen werden uitgebroken, er kwamen drilboren en zaagmachines aan te pas. De werken zijn het vervolg op werken die eerder in de Nederpolder werden uitgevoerd.

Concurrentie is groot

“Het gaat om werken om glasvezel aan te leggen”, legt schepen Filip Watteeuw uit. “De concurrentie is zeer groot op de markt van de glasvezelnetwerken en dus worden veel straten opengegooid. De strijd tussen die glasvezelnetwerken is een fenomeen van de voorbije jaren, na de heraanleg van de Belfortstraat. Eerlijk, ik heb het daar moeilijk mee. Elke nieuwe straat die wordt opgebroken vind ik zonde. De realiteit is ook dat de toestand nadien nooit meer zo goed is als voordien. Er komen openingen, daar sijpelt vocht in en als het vriest geeft dat schade”, zegt hij.

De realiteit is dat de toestand nadien nooit meer zo goed is als voordien. Er komen openingen, daar sijpelt vocht in en als het vriest geeft dat schade

Schepen Filip Watteeuw (Groen)

“We kunnen als stad vrij weinig beginnen tegen dergelijke werken. Zo lang ze het verkeer op de openbare weg niet belemmeren mogen ze overal waar ze het nodig achten trottoirs open en dicht maken. Ze hebben daarvoor een jaarvergunning. We zijn nu aan het kijken hoe we van die jaarvergunningen af kunnen geraken. Er moet een betere communicatie zijn en de werken moeten doordachter gebeuren. Als een straat open ligt moeten er wachtleidingen geplaatst worden om te voorkomen dat diezelfde straat binnen de kortste keren opnieuw geopend wordt. De verschillende nutsmaatschappijen zullen ook beter moeten afspreken. Als de ene maatschappij een trottoir opent dan moet de andere maatschappij ook meteen werken kunnen uitvoeren. We willen daar een drastische verandering in maar makkelijk is dat niet", besluit de schepen.

Bij Fluvius kon nog niemand commentaar geven. De werken gaan enkel over het gedeelte ter hoogte van het politiebureau en zouden nog tot eind deze maand duren. Gent is één van de vijf pilootsteden van het glasvezelnet van Fluvius.