Park achter Dok Noord geraakt maar niet aangelegd

De startdatum voor de aanleg van het Van Crombrugghepark wordt alsmaar uitgesteld.
Jill Dhondt De startdatum voor de aanleg van het Van Crombrugghepark wordt alsmaar uitgesteld.
De aanleg van het Van Crombrugghepark tussen Dok Noord en de Sint-Salvatorstraat wordt alsmaar uitgesteld, tot ergernis van de bewoners in de aanpalende wijken. Zij kijken al jaren uit naar de komst van een groene oase.

Tussen Overreke en de Sint-Salvatorstraat ligt een braakliggend terrein met een roestige staalstructuur. Enkele jaren geleden werd de site opgenomen in een groot project, dat de komst van enkele appartementsgebouwen en een park voorstelde. De woonblokken zijn er intussen gekomen, het park nog steeds niet. Stad Gent heeft de betrokken ontwikkelaar DCB daarover reeds meermaals aangesproken. Een dispuut tussen deze ontwikkelaar en een andere ontwikkelaar over vervuilde grondhopen bleek lang een reden voor het oponthoud. Tegen het einde van 2018 zou DCB met de aanleg van het park starten. Begin 2019 was er nog steeds geen actie ondernomen, waarop de Stad opnieuw een aanmaning stuurde. De vervuilde grond werd enkele maanden later, in juni 2019, verwijderd. De ontwikkelaar beloofde de werken te starten in oktober van datzelfde jaar, tegen maart 2020 zou het park klaar zijn. Toen dat plan niet doorging werd de startdatum terug uitgesteld naar midden november. Vandaag, eind januari 2020, ligt het terrein nog steeds braak.

Stad Gent en de bewoners rondom het park blijven ijveren voor een spoedige aanleg. “Een park aanleggen kan niet het hele jaar door”, zegt Jean De Marez, een bezorgde bewoner. “Het aanplanten dient te gebeuren in de herfst of in de lente. Als ze bij wijze van spreken morgen starten kan het park nog klaar zijn tegen de lente. Wij willen niemand de schuld geven van de vertraging maar vragen aan alle partijen om toch te beginnen met de aanleg. Dat in een stad als Gent, die zich een groen imago toekent, een park maar niet aangelegd geraakt zet toch aan tot nadenken.”

Het terrein achter de Direkteurswoning aan DOK Noord ligt al enkele jaren braak.
Jill Dhondt Het terrein achter de Direkteurswoning aan DOK Noord ligt al enkele jaren braak.