Opstart lagere scholen 5 of 8 juni: “Normaal starten is niet haalbaar”

Scholen bereiden zich vol overgave voor op de heropstart, maar moeten telkens opnieuw hun organisatie omgooien. In Gent blijven veel lagere scholen bij hun plan om alle leerlingen de helft van de tijd te laten komen.
Wannes Nimmegeers Scholen bereiden zich vol overgave voor op de heropstart, maar moeten telkens opnieuw hun organisatie omgooien. In Gent blijven veel lagere scholen bij hun plan om alle leerlingen de helft van de tijd te laten komen.
Hoe groot de opluchting bij de basisscholen ook is dat de deuren weer open mogen voor alle kinderen, toch zullen in Gent op 5 of 8 juni weinig of geen lagere scholen ‘normaal’ opstarten. De hygiënische maatregelen zijn immers niet mee aangepast.

Aanvankelijk hadden de Gentse basisscholen zich volop voorbereid op een (gedeeltelijke) heropstart op 2 juni voor alle leerlingen, zowel kleuteronderwijs als lagere school. Groot was dan ook de teleurstelling toen beslist werd dat op de eerste schooldag na Pinksteren alleen alle kleuters naar school mogen komen. Het derde, vierde en vijfde leerjaar mag pas op 8 juni naar school (of op 5 juni proefdraaien). In ruil moet het lager onderwijs geen 4 vierkante meter per leerling meer voorzien en wordt elke klas een contactbubbel, hoe groot de klas ook is.

Maatregelen niet aangepast

Uit een kleine rondvraag bij Gentse basisscholen blijkt dat, ondanks de opluchting over de heropstart, weinig of geen lagere scholen op 8 juni opnieuw zullen starten ‘zoals het vroeger was’. Reden: gewoon niet haalbaar, omdat de hygiënische maatregelen niet mee aangepast zijn. De grootste struikelblokken zijn de scheiding van de verschillende klasbubbels op de speelplaats en de hygiënische maatregelen die niet aangepast zijn aan de grotere hoeveelheid kinderen die naar school komt. Zo mogen er niet voldoende toiletten en wastafels in gebruik genomen worden, om toch voldoende afstand te blijven behouden.

Veel lagere scholen hadden al beslist de derde-, vierde- en vijfdejaars in twee te splitsen, en elke bubbel een deel van de week te laten komen. Zij blijven bij dit systeem. Er wordt ook tijd ingepland om tussendoor de school grondig te ontsmetten. Het feit dat niet alle lagereschoolkinderen op dezelfde dagen naar school kunnen, leidt ook tot ongerustheid bij werkende ouders of broers en zussen wel op dezelfde dagen naar de les mogen.

Frustraties over communicatie

Bij de kleuterscholen wordt wisselend gekozen voor een gedeeltelijke of een volledige opstart. De stedelijke scholen in Gent starten sowieso niet op dinsdag 2 juni, omdat zij eerder al opteerden voor deze dag als facultatieve vrije dag.

Los van alle regelingen is bij veel scholen ergernis te horen over de manier van communiceren van minister Ben Weyts (N-VA). Vooral het feit dat ze de wisselende beslissingen via de media moeten vernemen, zit de directies en de leerkrachten hoog.