Opnieuw technische problemen bij verkiezingen UGent

Net als bij de rectorverkiezingen vorig jaar zijn er opnieuw problemen opgedoken bij een stemprocedure aan de Universiteit van Gent. Dat meldt studentenblad Schamper.


Dinsdagochtend verliepen de verkiezingen voor de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en verschillende faculteitsraden in mineur. Door een systeemfout konden kiezers aan zeven faculteiten geen stem uitbrengen. Studenten van de Faculteit Diergeneeskunde en de Faculteit Recht en Criminologie kregen bij het uitbrengen van hun stem onterecht de melding dat de verkiezingen voor de Faculteitsraad niet kunnen plaatsvinden omdat er minder, of een gelijk aantal kandidaten zijn ten opzichte van het aantal beschikbare plaatsen. Voor professoren speelt hetzelfde probleem aan de Faculteit Diergeneeskunde, de Faculteit Geneeskunde, de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Wetenschappen en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Voor de raden van de betrokken faculteiten en geledingen zullen de verkiezingen volgende week hernomen worden. (OSG/YDS)