Oplossing voor chloorvervuiling onder 200 woningen

Wasserij der Vlaanderen: de grond eronder en in de omgeving moet gesaneerd worden.
Foto James Arthur Wasserij der Vlaanderen: de grond eronder en in de omgeving moet gesaneerd worden.
Na 11 jaar heeft OVAM de oplossing gevonden voor de sanering van de bodem onder de oude Wasserij der Vlaanderen in Sint-Amandsberg en 200 woningen in de omgeving. Door de injectie met micro-organismen wordt de chloor afgebroken.

Wasserij der Vlaanderen is al sinds 1925 in de Toekomststraat gevestigd. Ze sloot de deuren in 2011 en sindsdien staat het gebouw leeg. De stad kocht het dit jaar en wil er een ontmoetingscentrum van maken. Eerst moet de sanering afgehandeld worden. De vervuiling ontstond door jarenlang onzorgvuldig omspringen met chemische producten op basis van chloor. Sinds 2006 is OVAM op zoek naar een oplossing. "In oktober wordt de vervuilde grond uit de fabriek afgegraven. De meeste vervuiling bevindt zich 10 tot 11 meter diep. Daardoor is er geen gevaar voor de gezondheid van de bewoners van de 200 woningen wier perceel vervuild is. Er geldt enkel een waarschuwing voor het gebruik van grondwater voor consumptie. We kunnen natuurlijk die 200 percelen niet afgraven. Daarom injecteren we micro-organismes en chemische middelen in de grond. Die moeten de chloor afbreken tot onder de huizen. Het proces duurt een jaar en er wordt nog drie jaar gemonitord", klinkt het bij OVAM.


De stad zoekt een beheerder om op de site van 2.000 vierkante meter een project op te starten. "Er moet ruimte zijn voor een economische invulling en voor sport", zegt schepen Sven Taeldeman (sp.a). "Het middelste deel van het pand wordt afgebroken, de gevels blijven behouden. Over drie jaar moet deze site een nieuwe functie hebben. In afwachting kan de buurt het pand gebruiken." Beheerders moeten financieel stevig in de schoenen staan. De beheerder tekent een engagement voor 9 jaar en betaalt minstens 4.550 euro huurgeld per maand. De stad hoopt met behulp van 'speeddates' geïnteresseerden te koppelen om zo een sterker dossier in te dienen. (EDG)