Open Vld Gent-Eeklo kiest Peeters als nieuwe voorzitter en roept Lachaert op zich kandidaat te stellen voor nationaal voorzitterschap

Christophe Peeters.
Wannes Nimmegeers Christophe Peeters.
Het regiobestuur van Open Vld Gent-Eeklo heeft een nieuwe voorzitter en een nieuw dagelijks bestuur verkozen. Dat is – opmerkelijk genoeg – Christophe Peeters geworden, die in Gent als schepen opzij werd geschoven. Het nieuwe bestuur kondigde ook meteen aan Egbert Lachaert te steunen als kandidaat-voorzitter nationaal.

Open Vld kampt met een nationale voorzitterskwestie. Het rijk van Gwendolyn Rutten lijkt uit, haar positie wordt openlijk in vraag gesteld. En nu doet arrondissement Gent-Eeklo een duit in het zakje. Het nagelnieuwe bestuur bedankte uittredend voorzitter Robby de Caluwe voor zijn inzet. De Caluwe is nu federaal volksvertegenwoordiger en moest daarom stoppen als voorzitter.

Christophe Peeters werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Die riep meteen Egbert Lachaert op om zich kandidaat te stellen voor de functie van nationaal voorzitter. “Onze afdeling zal hem daar ten volle in steunen”, stelt Peeters. En ook nog: “Gent-Eeklo is van oudsher onze blauwe burcht, die we de komende jaren verder willen versterken. Ik wil ook de afdelingen en mandatarissen nauwer betrekken bij de regiowerking, en er voor zorgen dat onze basis meer impact heeft op de nationale partij”.

Wordt  Egbert Lachaert de nieuwe voorzitter van Open Vld nationaal? Arrondissement Gent-Eeklo hoopt alvast van wel.
Photo News Wordt Egbert Lachaert de nieuwe voorzitter van Open Vld nationaal? Arrondissement Gent-Eeklo hoopt alvast van wel.