Oost-Vlaamse deputatie stelt bestuursakkoord voor: “Belastingverlaging voor gezinnen en bedrijven”

Gedeputeerden Riet Gillis (Groen), Kurt Moens (N-VA), Annemie Charlier (N-VA) en Leentje Grillaert (CD&V) stelden hun bestuursnota voor in het Provinciehuis.
Gianni Barbieux Gedeputeerden Riet Gillis (Groen), Kurt Moens (N-VA), Annemie Charlier (N-VA) en Leentje Grillaert (CD&V) stelden hun bestuursnota voor in het Provinciehuis.
Het N-VA/CD&V/Groen-provinciebestuur heeft haar beleidsnota ‘Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit’ voorgesteld. Door de afslanking van het bestuursniveau kan de nieuwe deputatie meteen een fiscaal cadeautje presenteren aan de Oost-Vlamingen in de vorm van een belastingverlaging.

Na een jarenlange coalitie tussen CD&V, Open Vld en sp.a wil de nieuwe Oost-Vlaamse tripartite deze legislatuur de accenten verleggen. “De Latijnse spreuk ‘Tene Quod Bene’ (behoud wat goed is, red.) indachtig, gaan we zeker een aantal goede zaken uit het verleden behouden, maar die willen we combineren met een aantal gedurfde beslissingen”, stelt Kurt Moens (N-VA). Wij lijsten voor u de belangrijkste speerpunten op in een overzicht per thema.

Financiën

• “Wij zijn de enige provincie die een belastingverlaging doorvoert”, zegt Moens. “Concreet zetten we in op een verlaging van het minimumtarief van de Algemene Provinciebelasting (APB) voor gezinnen van 15%. Het minimumtarief van de APB voor bedrijven vermindert deze bestuursperiode met 10%. “Het gaat niet om de grote bedragen, maar we willen dat de belastingbetaler iets voelt van de afslanking van de provincies.”

Mobiliteit

• Riet Gillis (Groen), gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, kondigt een fikse verhoging van het budget aan voor de aanleg van fietssnelwegen. “Met het huidige budget van 2,6 miljoen euro zal het netwerk klaar zijn tegen 2074. Dat moèt veel sneller gebeuren.” De provincie wil ook haar eigen personeelsleden (ongeveer 1.000) op de fiets krijgen onder meer door middel van fietsleasing en een fietsgroepsaankoop.

Natuur en klimaat

• De provincie legt zichzelf concrete doelen op inzake de uitbreiding van provinciale natuur. “We breiden de provinciale natuur- en bosgebieden uit met minstens 10%. We streven naar een verdubbeling van de huidige Oost-Vlaamse bosindex tegen 2030 en helpen mee aan de realisatie van stadsrandbossen”, aldus Gillis.

• Op vlak van klimaat wil de provincie niet in 2050, maar al in 2040 klimaatneutraal zijn. “We willen de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen versneld afbouwen”, zegt Gillis.

De vier gedeputeerden stellen hun beleid voor in het provinciehuis.
Gianni Barbieux De vier gedeputeerden stellen hun beleid voor in het provinciehuis.

Waterbeheer

• Met de droge en hete zomer van 2018 in het achterhoofd is één van de belangrijke speerpunten van de bestuursnota een ‘klimaatrobuust waterbeleid’. “Dat betekent dat we de gevolgen van de aanhoudende droogte en van wateroverlast beperken, onder meer door een provinciaal meetnet op te zetten, waardoor we exact kunnen bepalen welke locaties het meest getroffen worden en waar het in droge periodes al dan niet opportuun is om nog water op te pompen”, verduidelijkt bevoegd gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).

Infrastructuur

• “Met PAULO beschikken we over een vormingscentrum voor enerzijds lokale besturen en anderzijds de veiligheidsdiensten (brandweer en politie, red.)”, geeft Moens aan. “Om de onderwijskwaliteit te garanderen, blijven we onder andere met een nieuwbouw voor PAULO op de huidige locatie in Mendonk, investeren in de opleidingen.”

• De provincie zal een Logistiek Test Centrum (LTEC) bouwen op de terreinen van het Gentse bedrijvenpark Tech Lane Ghent (Eiland Zwijnaarde). “In het LTEC zullen bedrijven kunnen testen of een nieuwe technologie of procesaanpassing een meerwaarde vormt”, verduidelijkt Moens.

Recreatiedomeinen

• Het provinciebestuur wil ook werk maken van een opwaardering van de bestaande recreatiedomeinen. “We bouwen het Levend Erfgoedpark in Puyenbroeck verder uit en ontsluiten het. Voor het nieuwe domein Nieuwdonk in Berlare zoeken we naar een eventueel gemeenschappelijk beheer met het aanpalende Donkmeer”, verduidelijkt bevoegd gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA).

Wonen

• Ook op vlak van ruimtelijke ordening willen Charlier (N-VA) en de andere gedeputeerden duidelijke lijnen trekken. “In de eerste plaats focussen we op een optimalisatie van het bestaand woningpatrimonium en de bebouwde ruimte. Het verder aansnijden van woonreserve- en openruimtegebieden beperken we tot een absoluut minimum.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • FRIEDA VAN KEYMEULEN

    Wij duimen ervoor dat ze dit alles ook kunnen waarmaken. Het klinkt tenminste niet naar lege verkiezingsbeloftes.