Ook Vrede vzw verontwaardigd over deelname stad Gents aan handelsmissie naar Israël

Het stadsbestuur wil Sofie Bracke mee op handelsmissie naar Israël sturen
Wannes Nimmegeers Het stadsbestuur wil Sofie Bracke mee op handelsmissie naar Israël sturen
Behalve PVDA is ook Vrede vzw verontwaardigd dat het Gentse schepencollege beslist heeft om schepen van Economie Sofie Bracke mee te sturen met een handelsmissie van VOKA naar Israël. “Amper anderhalf jaar geleden engageerde de stad Gent zich ertoe om ‘mensenrechten als rode draad’ op te nemen in het lokaal Gents beleid”, klinkt het boos.

Het engagement van de stad kwam er na een burgerinitiatief dat bijna 2.800 handtekeningen verzamelde met de vraag om de banden van Gent met de Israëlische Apartheidsstaat te doorbreken. Net daarom valt de beslissing om deel te nemen aan de handelsmissie nu zo zwaar. “VOKA promoot de missie als een ‘techtrip’ met een bezoek aan ‘een 20-tal techbedrijven, startups, acceleratoren en research instituten in Tel Aviv en Jeruzalem”, klinkt het. “Maar dat de Israëlische technologiesector zich zo sterk kon ontwikkelen, is mede een gevolg van militair onderzoek en ontwikkeling en de nauwe banden van verschillende bedrijven met het Israëlische leger. VOKA bevestigt trouwens in de aankondiging de ‘actieve betrokkenheid van overheid en leger’.” 

Brug te ver

Het bezoek aan Technion, medeplichtig aan mensenrechtenschendingen in de Palestijnse bezette gebieden, vindt Vrede vzw een brug te ver. “Maar eigenlijk is het gros van de technologiesector in Israël direct en indirect betrokken bij de Israëlische bezettings- en kolonisatiepraktijken. Het is daarom deontologisch en politiek onaanvaardbaar dat het Gents Stadsbestuur zou deelnemen aan een missie in een land dat voortdurend de mensenrechten en het internationaal recht schendt. Het is ook een slag in het gezicht van de duizenden Gentse burgers die in het burgerinitiatief duidelijk aangaven dat Gent de banden met Israël willen doorbroken zien tot zolang de mensenrechten terug worden gerespecteerd. In de huidige context zijn dergelijke missies onverantwoord en misplaatst. Eind vorig jaar werd een Brusselse en Waalse handelsmissie naar Israël na hevige kritiek afgelast. Vrede vzw vindt dat het Gentse stadsbestuur dat voorbeeld moet volgen en de deelname aan de VOKA-missie naar Israël moet afblazen.”