Ook taalkundig onderzoek rond circulatieplan

Geen onderwerp dat meer over de tongen gaat in Gent dan het circulatieplan. Over twee maanden, op 3 april, is het zover, maar nu bestaat het veelbesproken plan vooral in woorden. Copywriter Bavo Van Landeghem van de Scriptorij analyseerde de 'Taal van het Circulatieplan'.

- IntelliGent Mobiel:

Een sterke naam voor de actiegroep die de non-believers van het circulatieplan verenigt. "Het brein legt nu al onbewust de link naar wie het meest verstand heeft over mobiliteit in Gent en de woordspeling helpt de naam makkelijker te onthouden", stelt de copywriter. "Het is intelligent gespeeld van de Gentse N-VA. De actiegroep bestaat uit geëngageerde burgers en N-VA'ers, maar die laatste groep wordt niet expliciet vermeld in de naam. "Geen toeval, de focus ligt op de mobiliteit in Gent, niet op de N-VA."

- Circulatieplan:

Ook een sterke naam, gekozen door de believers: het Gentse stadsbestuur. "Ook die naam zegt wat het is: een plan dat moet circuleren. Een rationele, heldere naam. Want er is niemand die tegen 'circulatie' is, wel integendeel."

- Inspraak en burgerparticipatie:

De actiegroep IntelliGent Mobiel stelt zichzelf voor als een organisatie die meer inspraak wil over het mobiliteitsplan. Niemand - ook niet het stadsbestuur - die tegen de waarde van burgerparticipatie iets kan inbrengen.

- Goed voor je gezondheid:

Iedereen herinnert zich nog de jongste uitspraak van burgemeester Termont: 'De belangrijkste wegen in Gent, dat zijn de luchtwegen van de Gentenaars'. Voor gezonde lucht zijn veel stedelingen gevoelig.

- Superlatieven:

Stad Gent gebruikt veel 'veiliger. gezonder. leefbaarder'. "Een driedelig mantra dat we meermaals tegenkomen om het circulatieplan kracht bij te zetten."

- Slotconclusie:

Copywriter Bavo Van Landeghem stelt dat we ons moeten wapenen tegen woorden. "De specifieke woordkeuze van zowel de voor- als tegenstanders zal bijdragen tot het beeld dat we ons zelf vormen over het circulatieplan in Gent. Het is belangrijk om je daar bewust van te zijn als het straks tot een referendum komt en het hele plan herleid wordt tot een ja-nee vraag: "Vindt u dat Gent en Gentenaars beter worden van het voorliggende circulatieplan?" (YDS)


Wie de volledige bijdrage wil lezen, kan surfen naar www.scriptorij.be.