Online kaartsite Whisthub ziet populariteit stijgen nu we massaal thuis zitten: “De eerste digitale solo slim is een feit”

Gentenaar Jannes Van Houcke haalde als eerste een solo slim op Whisthub.
Koen Bracke Gentenaar Jannes Van Houcke haalde als eerste een solo slim op Whisthub.
In de wereld van het kleurenwiezen heeft zich de voorbije dagen een kleine schokgolf voorgedaan. Nu vaste wiezers elkaar niet meer in levenden lijve mogen zien, spelen ze hun potje massaal online via het platform Whisthub. Gentenaar Jannes Van Houcke (29) haalde er zelfs de eerste digitale solo slim. “Ik laat hem sowieso inkaderen.”

Van 200 naar 4.000 gebruikers per dag. Dat doet de coronacrisis met Whisthub. Het platform, waarop je online kan wiezen, staat nog maar sinds december online, maar is sinds de start van de lockdown erg populair. “Zo’n succes had ik niet verwacht”, zegt Sebastiaan Marynissen. De 27-jarige ingenieur uit Laarne ontwikkelde de site in zijn vrije tijd. “Het idee gaat al lang mee", vertelt hij. “Destijds op de middelbare school kleurenwiesden we onder de middag. Een fijn tijdverdrijf, maar toen we afstudeerden trok iedereen naar een andere universiteit. Ik kon toen al wat programmeren en maakte een eerste versie. Pas jaren later - en enkele prototypes verder - werd het een online spel waar iedereen kan op inloggen.”

Hoogste goed

Nu het aantal spelers exponentieel stijgt, kon ook de eerste digitale solo slim niet uitblijven. Deze combinatie is zowat het hoogste goed voor getrainde wiezers. Je mag zelf kiezen welke kleur troef is, maar je moet dan wel alle slagen halen. Gentenaar Jannes Van Houcke (29), labodocent aan de Odisee-hogeschool, was de eerste die daar in slaagde. “Samen met drie vrienden hebben we een wekelijkse wiesavond", legt hij uit. “Maar nu we noodgedwongen in ons kot moeten blijven, zochten we een alternatief. Zo kwamen we op Whisthub terecht.”

Dat de solo slim toch wel uniek is, bewijzen de cijfers. Sinds december werden er al 30.000 spelletjes gespeeld op Whisthub, maar toch is het eerste keer dat deze combinatie voorkomt. Jannes is dan ook van plan om zijn solo slim in te kaderen. “Normaal gezien hang je de dertien kaarten omhoog in jouw woning", zegt hij. “Nu stuurde de ontwikkelaar me echter een digitale versie door. Van zodra de coronacrisis voorbij is, ga ik naar het copycenter en laat ik de solo slim afdrukken. Zo kan ik nog lang terugkijken op deze mooie herinnering.” (lees verder onder de foto)

Sebastiaan Marynissen ontwikkelde jaren geleden al een eerste prototype, maar zette Whisthub pas in december online.
RV Sebastiaan Marynissen ontwikkelde jaren geleden al een eerste prototype, maar zette Whisthub pas in december online.

Geen gokplatform

Ontwikkelaar Sebastiaan Marynissen maakte zijn site voor vriendengroepjes als dat van Jannes. Hij is intussen afgestudeerd als bouwkundig ingenieur en heeft een vaste job. Whisthub ziet hij als een hobby. “Hoewel er in het wiezen soms gespeeld wordt voor kleine bedragen”, verduidelijkt hij, “is het niet mijn bedoeling om van Whisthub een gokplatform te maken. Dan krijg ik onmiddellijk met heel wat strengere wetgeving te maken. Het moet vooral leuk blijven, al moet ik wel eens nadenken over een verdienmodel. Er worden steeds meer spelletjes gespeeld en die verbruiken heel wat data. Momenteel verlies ik geld aan de site. Dat is uiteraard ook niet het plan (lacht).”