Onderdoorgang Sint-Lievenspoort in 2018

In het voorjaar van 2018 zal gestart worden met de bouw van een fietsonderdoorgang onder het kruispunt aan de Sint-Lievenspoort. Dat kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V) als antwoord op een vraag die ze stelde aan minister van Openbare Werken. Ben Weyts (N-VA). "Door deze werken zullen fietsers het kruispunt met de op- en afrit van de B401 niet langer gelijkgronds moeten kruisen, wat een grote verbetering zal zijn op het vlak van veiligheid", stelt Taeldeman. De bouwaanvraag werd in februari ingediend. In het najaar van 2017, na het verkrijgen van de bouwvergunning, zal de aanbesteding gebeuren. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2018. "Gezien de werken grotendeels buiten de bestaande wegen gebeuren, zal er vermoedelijk weinig hinder zijn voor het verkeer." (JSA/VDS)