Officieel bezwaarschrift tegen erfpachtovereenkomst waardoor Delhaize kan komen in Sint-Annakerk

De Sint-Annakerk.
Wannes Nimmegeers De Sint-Annakerk.
De vzw SOS Sint-Anna Gent heeft een officieel bezwaarschrift ingediend bij de Oost-Vlaamse gouverneur tegen de herbestemming van de Sint-Annakerk tot een Delhaize. Daarin eist ze de schorsing van het gemeenteraadsbesluit die de erfpachtovereenkomst over de Sint-Anna-site goedkeurde tussen de stad Gent en Delimmo NV. 

Wie dacht dat de hele soap rond de Sint-Annakerk voorbij was, is eraan voor de moeite. De vzw SOS Sint-Anna Gent, die zich al ruim een jaar verzet tegen de herbestemming van de Sint-Annakerk tot een Delhaize, neemt officiële stappen. Zij hebben op 16 januari een bezwaarschrift ingediend bij de gouverneur.

In het bezwaarschrift worden verschillende punten aangestipt. Volgens SOS Sint-Anna bevat de procedure voorafgaand aan het afsluiten van de erfpachtovereenkomst ongerijmdheden, is het transparantiebeginsel niet gerespecteerd, schaadt de overeenkomst het algemeen belang, en is het herbestemmingsproject – een Delhaize dus - in strijd met de Vlaamse wetgeving op de bescherming van het onroerend erfgoed. Om al die redenen vraagt de vzw dus een schorsing van het gemeenteraadsbesluit. “Wij streven enkel naar een waardige herbestemming van de Sint-Annakerk met inspraak voor de burger”, klinkt het.

Derde klacht

Bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld) zegt dat ze inderdaad weet hebben van de klacht over het dossier Sint-Anna. “Het staat uiteraard iedereen vrij om een klacht in te dienen”, zegt hij. “Maar wij gaan er uiteraard van uit dat alles in dit dossier correct is verlopen. We wachten nu het oordeel van de gouverneur af. Als hij oordeelt dat er toch onregelmatigheden zijn, dan zullen we dat bekijken.” Het is overigens al de derde klacht die bij de gouverneur wordt ingediend over het Sint-Annadossier. De vorige twee werden ongegrond verklaard.