Nood aan een 'deelgemeentenbeleid'

Dit moet beter in GENT

Oostakkerdorp krijgt de komende jaren een volledige make-over
Wannes Nimmegeers Oostakkerdorp krijgt de komende jaren een volledige make-over

Gent is meer dan het toeristisch centrum alleen. Het is een veel gehoorde kritiek bij heel wat Gentenaars, die vinden dat er de voorbije jaren heel veel is geïnvesteerd in de binnenstad, terwijl de buitenwijken en zeker de deelgemeenten in de kou bleven staan. Ja, er is veel geïnvesteerd in het centrum. Maar zeggen dat er niks is gebeurd in de deelgemeenten, is ook overdreven. Quasi overal liggen bijvoorbeeld kunstgrasvelden voor de lokale voetbalclubs. De heraanleg van Drongenplein is bezig, die van Oostakkerdorp start nog dit jaar. Maar de kritiek is herkenbaar, en alle politieke partijen voelen aan dat er nood is aan een ‘deelgemeentenbeleid’. Iedereen vindt dat wijken of gebieden eigen middelen moeten krijgen om zelf dingen te realiseren. Alleen het Vlaams Belang wil nog districtsraden invoeren. Zo zijn de lijsttrekkers het:

Meerderheid

Kartel sp.a-Groen: “We stappen niet mee in de polarisering tussen kernstad en deelgemeenten, en we willen dat àlle burgers nauwer betrokken worden bij het beleid van de stad”, zegt lijsttrekker Rudy Coddens. “We willen dat realiseren door het introduceren van een burgerbegroting, het geven van medezeggenschap over stadsvernieuwingsprojecten en het ondersteunen van burgerinitiatieven.”

We willen alle Gentenaars betrekken bij het beleid en organiseren daarom de burgerbegroting.

Rudy Coddens

Open Vld: “Wij willen ALLE Gentenaars, dus ook die uit de deelgemeenten, betrekken bij het beleid”, zegt ook Mathias De Clercq. “We zijn hierin zeer ambitieus en introduceren het burgerbudget, waarbij we 250.000 euro per wijk vrijmaken waarbij de bewoners zelf kunnen beslissen wat ze ermee doen in hun wijk. Daarnaast zetten we meer en sterker in op co-creatietrajecten waarbij we samen met bewoners en handelaars werk maken van onze stad en deelgemeenten, zeker bij ingrepen in het openbaar domein, woonontwikkelingen en verkeersingrepen. Bij de heraanleg van bijvoorbeeld het Drongenplein werd dit al toegepast.”

Oppositie

N-VA: “In overleg met bewoners stellen we voor elke deelgemeente een masterplan op, met onder meer investeringen in verkeersveilige voet- en fietspaden en wegen, in groene ruimte en in recreatie-, sport- en ontmoetingsruimte”, zegt Anneleen Van Bossuyt. “Elke deelgemeente krijgt ook zelf een budget waarover de bewoners rechtstreeks mogen beslissen.”

In deelgemeente Drongen is de heraanleg van het dorpsplein bezig
Wannes Nimmegeers In deelgemeente Drongen is de heraanleg van het dorpsplein bezig

CD&V: “We willen, bij het begin van de legislatuur, in samenspraak met de bewoners voor elk van de Gentse wijken een beleidsplan opmaken waarin de ambities op de relevante beleidsthema’s zijn opgenomen”, klinkt het bij Mieke Van Hecke. “We pleiten voor de invoering van een overlegplatform voor elk van de Gentse wijken. Dat overlegplatform wordt mee begeleid door de wijkregisseur en wordt door het stadsbestuur geconsulteerd inzake dossiers die betrekking hebben op het stadsdeel in kwestie. Ook willen we werken met wijkportefeuilles, een budget waarvan de besteding wordt aangestuurd door de inwoners.”

Wij zijn de enige partij die districtsraden wil invoeren om het beleid dichter bij de burger te brengen.

Johan Deckmyn

Vlaams Belang: “Vlaams Belang is de enige partij die voorstander blijft van het invoeren van districtsraden in onze stad”, benadrukt Johan Deckmyn. “Districtsraden kunnen het beleid veel dichter bij de burger brengen, zeker in de deelgemeenten. Men kan per deelgemeente dan veel meer de eigen prioriteiten bepalen en op die manier – deel uitmakend van de stad – toch zijn eigenheid behouden.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.