Nog voor de zomer test met mobiel recyclagepark

Een mobiele versie van de gekende recyclageparken is op komst
Joost De Bock Een mobiele versie van de gekende recyclageparken is op komst
In de strijd tegen het afval in de stad wordt een versnelling hoger geschakeld. Nog voor de Gentse Feesten komt er een mobiel recyclagepark, dat al minstens één keer in een wijk zal hebben gestaan. “Om mensen die het niet kennen vertrouwd te maken met het concept recyclagepark, en voor mensen die niet in de echte recyclageparken geraken.”

Sluikstorten blijft een probleem in Gent, en een oplossing ligt niet voor het grijpen. Er wordt al sterk ingezet op camerabewaking en identificatie van sluikstorters, onder meer door het doorzoeken van het achtergelaten afval. Maar nu komt er een nieuw initiatief, in de categorie sensibiliseren.

Het was Sven Taeldeman (sp.a) die de kwestie aankaartte op de gemeenteraadscommissie milieu. “Nog voor de Gentse Feesten komt er een mobiel recyclagepark”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Ivago werkt momenteel een methode uit, en kijkt daarbij ook naar andere gemeenten die zoiets al gedaan hebben. Bedoeling is met een mobiel recyclagepark naar de wijken te trekken. Zo komen we tegemoet aan mensen die anders niet in een recyclagepark geraken, maar we leren mensen die er nog niet vertrouwd mee zijn ook het principe en de werking van een recyclagepark kennen.”

Nog voor de Gentse Feesten moet het mobiel recyclagepark al zeker één keer zijn uitgereden

Bram Van Braeckevelt

“Door zelf naar de wijken te trekken, kunnen mensen ook makkelijk zonder hun auto hun afval komen brengen. Wie met de fiets of te voet komt, met een draagbare hoeveelheid afval, zal daar uiteraard minder voor betalen dan iemand die met een – al dan niet volgeladen – auto komt. Met het mobiel recyclagepark willen we meer recycleren en vooral zwerfvuil en sluikstorten vermijden. Nog voor de Gentse Feesten moet het mobiel recyclagepark al zeker één keer zijn uitgereden.”

Hoe het juist zal werken staat nog niet vast, maar gezien de materie zit er niet veel anders op dan enkele vrachtwagens op pad te sturen. De vrachtwagens van Ivago zijn wel allemaal milieuvriendelijk, ze rijden op CNG. “We zoeken nog naar de beste formule. We bekijken of we dan sorteermogelijkheden in bakken kunnen aanbieden. We moeten zoeken wat werkt, maar indien nodig ook kijken wat er nodig is, per wijk. In elk geval moet het een heel laagdrempelig gegeven zijn, dat mensen over de streep kan trekken om voortaan ook de vaste recyclageparken te gebruiken.”