Nieuwe start begint met staking

PARKEERWACHTERS LEGGEN WERK NEER OP EERSTE DAG CONTRACTWISSEL

De parkeerwachters staan piket aan het Sint-Michielsplein.
Wannes Nimmegeers De parkeerwachters staan piket aan het Sint-Michielsplein.
Op de eerste dag dat een nieuwe beveiligingsfirma de parkeerwachters de baan op stuurt in Gent, hebben die al gestaakt. Volgens de vakbonden overtreedt de stad de wet op de 'koppelbazerij'. Gent stelde zijn veto tegen 6 parkeerwachters.

De voorbije jaren waren het altijd mensen van G4S die controleerden of parkeergeld al dan niet betaald was. Het contract van G4S werd echter beëindigd, en sinds gisteren levert beveiligingsfirma Trigion parkeerwachters. "Maar samen met het contract heeft Trigion ook 22 parkeerwachters van G4S overgenomen", zegt Kevin Samoy van ABVV. "Alleen heeft de stad Gent laten weten dat ze 6 van die 22 mensen niet meer als parkeerwachter wil. De stad heeft dat recht niet. Zij heeft zich niet te moeien met het personeelsbeleid van Trigion. Dat is bij wet verboden." Samoy refereert hiermee naar de wet op koppelbazerij. Volgens de vakbonden schreven de 6 mensen waarvan sprake niet genoeg boetes uit.

Geen gesprek

De vakbonden wilden met het mobiliteitsbedrijf en met de verantwoordelijke politici - Filip Watteeuw dus - rond de tafel gaan zitten, maar vingen bot. "We hebben een maand voordien een stakingsaanzegging ingediend, in de hoop dat het niet zover zou komen", vervolgt Samoy. "Maar nog steeds is geen gesprek mogelijk geweest. Wij willen een gesprek over de arbeidsvoorwaarden, over de werkdruk, en eisen een charter voor de parkeerwachters, waarin staat dat de stad geen rechtstreekse bevoegdheid heeft over die mensen. We vragen ook maatregelen rond de fysieke agressie (zie kader, red.)."

Onder druk

In principe lopen er in Gent 33 parkeerwachters rond. Trigion nam er 22 over van G4S en heeft er nog 11 in opleiding. Van de 22 mensen die al ervaring hebben, en dus al kunnen werken, waren er gisteren een tiental aan het werk. "Zij zijn werkelijk onder druk gezet om te werken", beweren de vakbonden. Uiteindelijk mochten de vakbonden, en de directie van Trigion die ook aanwezig was, binnen bij het mobiliteitsbedrijf, en werd daar een overlegmoment in de nabije toekomst vastgelegd.


Bij de stad wilde voorlopig niemand commentaar kwijt. In de wandelgangen klinkt wel dat het probleem met de zes parkeerwachters niet gaat over het aantal boetes, maar over de kwaliteit van het geleverde werk. Bij de uitgeschreven opdracht staat onder meer dat de parkeermeters moeten gecontroleerd worden, en dat slechts een beperkt percentage van de uitgeschreven boetes 'foutief' mag zijn.