Nieuwe politieke rel in de maak: meerderheidspartijen oneens over uitbreiding LEZ

Moet de LEZ uitgebreid worden naar de deelgemeenten of niet?
Wannes Nimmegeers Moet de LEZ uitgebreid worden naar de deelgemeenten of niet?
De N-VA vraagt op de volgende gemeenteraad om de uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) uit te stellen, minstens tot de volgende legislatuur. Alweer een pijnlijk punt voor de meerderheid, want ook hier zitten de vier partijen niet op dezelfde lijn. Het uitbreiden van de LEZ naar alle woongebieden binnen de R4 en zelfs het havengebied staat in het bestuursakkoord, maar meerderheidspartij sp.a liet al openlijk weten het daar niet zomaar mee eens te zijn.

De vorige gemeenteraad ligt met de Israël-rel nog vers in het geheugen. Toen wist oppositiepartij PVDA het zover te drijven dat de meerderheid werd gebroken. Open Vld wilde per se dat Sofie Bracke zou meegaan op Israël-missie, maar coalitiepartners Groen en sp.a zagen dat niet zitten, vanwege de politieke situatie daar, en de manier waarop Israël de Palestijnen behandelt. Open Vld haalde uiteindelijk zijn slag thuis, maar wel met steun van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang.

De oppositie heeft bloed geroken. Op de volgende gemeenteraad komt de LEZ-kwestie op tafel, nog zo’n thema waarin het vierpartijenbestuur van Gent niet op één lijn staat. Groen gaat voluit voor de uitbreiding van de LEZ, want zo staat het ook in het bestuursakkoord. N-VA vindt dat niet kunnen. “Een uitbreiding van de LEZ is voor ons geen optie”, zegt Anneleen Van Bossuyt. “De geplande uitbreiding naar deelgebieden zou een enorme impact hebben, op ruim 190.000 Gentenaars die buiten de R40 (stadsring, red.) wonen.” Haar collega Ronny Rysermans vult aan: “Het is vreemd dat een uitbreiding van de LEZ al staat opgenomen in het bestuursakkoord zonder dat eerst de evaluatie van de net ingevoerde LEZ gemaakt is”.

Eerst alternatief nodig

N-VA vindt dus dat er eerste een evaluatie moet komen van de huidige LEZ voor er een uitbreiding komt. En – zo luidt het in de wandelgangen – dat vindt Open Vld eigenlijk ook. Zeker nu andere steden beslist hebben geen LEZ in te voeren, of de bestaande LEZ niet uit te breiden. En ook sp.a zit op die lijn. “We moeten eerst evalueren was de LEZ die nu al is ingevoerd heeft opgeleverd, voor we verdere stappen zetten”, vindt Joris Vandenbroucke. “Dat is een kwestie van goed bestuur. Bovendien hebben we meer en beter openbaar vervoer nodig in Gent voor we verder gaan, want de LEZ heeft een grote impact, vooral op sociaal zwakkere gezinnen. Voor hen moeten we zorgen dat er eerst een alternatief beschikbaar is.”

Voor 2025 kan er geen uitbreiding komen. Een evaluatie kan pas na een jaar en een invoering van een LEZ moet minstens 3 jaar vooraf worden aangekondigd

Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

“Bovendien”, zo stelt Van Bossuyt van N-VA nog, “is het praktisch onhaalbaar. Een evaluatie kan pas na een jaar, en een invoering van een LEZ moet minstens 3 jaar vooraf worden aangekondigd. Voor 2025 kan er dus redelijkerwijs geen uitbreiding komen.”

Het wordt dus opnieuw een spannende gemeenteraad, temeer omdat er ook nog steeds onenigheid is binnen het college over camping Stropke én over een eventueel bedelverbod. Groen blijft het been stijf houden wat betreft het verwijderen van Stropke, en voor het invoeren van een bedelverbod op bepaalde locaties staan de liberalen wel open, de socialisten en de groenen niet.