Nieuwe Gentse flikken te vaak elders ingezet

BURGEMEESTER TERMONT PLEIT VOOR NIEUWE WIJZE VAN REKRUTERING

De Gentse flikken aan het werk op de Gentse Feesten.
Foto Wannes Nimmegeers De Gentse flikken aan het werk op de Gentse Feesten.
Er is in ons land een tekort aan agenten, en de politievakbonden dringen aan op een versnelde aanwerving. In Gent is er geen tekort aan nieuwe instromers, integendeel. De Gentse flikken houden met succes rekruteringscampagnes. Alleen worden die nieuwe flikken dan gestuurd naar zones waar er wél een tekort is.

Raadslid Guy Reynebeay (sp.a) wijst erop dat Antwerpen werkt met een systeem van eigen rekrutering en selectie. "Dat verloopt sneller, maar dat kost ook geld", stelt hij. "Er is een voorstel van Binnenlandse Zaken dat ook andere steden en gemeenten dat kunnen doen." Maar in Gent is er voorlopig geen tekort, antwoordt burgemeester Termont. "Omwille van meer taken en vergrijzing binnen het korps moeten we wel alert blijven", stelt hij. "Een regelmatige instroom van nieuwe medewerkers blijft dus nodig. De politiezone (PZ) Gent heeft evenwel geen enkel probleem om kandidaten te vinden, en daar mogen we best fier op zijn. Voor elke graad hebben we nu meer kandidaten dan vacatures, en deze trend blijft aanhouden. De verklaring hiervoor ligt - volgens de PZ Gent - vooral in de wijze waarop zij omgaat met haar medewerkers en de positieve wederzijdse interactie met de Gentenaars. Bovendien is het bekend dat men bij de PZ Gent de job goed kan leren, omdat hier in alles naar perfectie wordt gestreefd, en omdat hier veel doorgroeikansen zijn. Tenslotte zijn ook de sfeer en de solidariteit binnen het korps groot."

Hele opleiding betalen

Toch zijn er ook ergernissen. "Momenteel werkt het systeem van de zogenaamde 'aspirantenmobiliteit voor eenheden die schaarste hebben'", zegt Termont. "Nieuwe flikken die absoluut bij het Gentse korps willen werken, kunnen nationaal aangeduid worden voor functies waarin ze weinig zullen leren in andere zones waar een groot tekort is. Dat is jammer. Wij zijn absoluut voorstander van een snellere rekrutering, waarbij van in het begin duidelijk is waar de kandidaten zullen werken. Met onze campagne '100% (Fl)ik' hebben wij veel inspanningen gedaan die gewaardeerd worden door kandidaten, al dan niet met migratieachtergrond. Wij kunnen deze kandidaten niet 'binden' aan de PZ Gent, tenzij wij de hele opleiding betalen. We weten gelukkig wel dat ze na hun eerste verplichte werkplek na 3 tot 5 jaar misschien toch naar Gent kunnen komen. Maar een nieuwe wijze van rekrutering zou dus een enorme vooruitgang zijn, dan kunnen we de kandidaten van het begin tot het afstuderen zelf begeleiden."