Nieuw kleurrijk glasraam in zijkapel Sint-Baafskathedraal

Het nieuwe glasraam.
Foto © Sint-Baafskathedraal/ Foto PM Het nieuwe glasraam.

In de tweede zijkapel aan de rechterkant van de Sint-Baafskathedraal is een nieuw glasraam te zien. Het is een 'explosie van kleuren'. Het glasraam is van kunstenaar Harold Van de Perre uit Dendermonde, en werd gerealiseerd door het atelier Oidtmann uit Linnich (Duitsland). Het thema is Laudato Si' (Geprezen zijt Gij), naar de aanhef van de strofen van het Zonnelied van Francisco Van Assisi (1226). Dat is ook de titel van de encycliek van paus Franciscus uit 2015 over ecologie.


Centraal in het glasraam staat de ontmoeting tussen beide Franciscussen. Ze zijn omringd met vogels en ze baden in een lichtstroom. Naast de ontmoeting van de huidige paus met Franciscus van Assisi, beeldt het glasraam de heilige pater Damiaan af, die een melaatse omarmt. Boven de Franciscus-figuren wordt het Bijbelverhaal van de Goede Herder opgeroepen.


Verder naar boven ziet men de Stad Gods of het 'Hemelse Jeruzalem'. Bisschop Luc Van Looy huldigt het glasraam in op zondag 11 november na de eucharistieviering van 11 uur. (VDS)