Nieuw circulatieplan pas na zomer klaar

AMPER DRIE ACTIEPUNTEN WERDEN NU AL DOORGEVOERD

De verkeersdrukte in de Rozemarijnstraat zal worden aangepakt.
Foto James Arthur De verkeersdrukte in de Rozemarijnstraat zal worden aangepakt.
De aangekondigde veranderingen van het circulatieplan zullen nog even duren. Drie actiepunten werden al uitgevoerd en nog voor de zomer komen er lagere parkeertarieven ondergronds en aanpassingen in de Coupure. De rest is voor na de zomervakantie.

Nog voor de zomer


Coupure: De Rozemarijnstraat kreeg alle verkeer van de sector Coupure te verwerken. Daarom komt er een nieuwe uitvalsweg via de Rabotstraat en wordt de Hospitaalbrug geknipt. Door ingrijpende werken in de wijk werd dat al tijdelijk ingevoerd maar de officiële nieuwe verkeerssituatie gaat pas in juni in.


Ondergronds parkeren: Er komt een tarief per half uur en er komen drie mogelijke tarieven: 50 cent per half uur, 90 cent per half uur of 1 euro per half uur. Dit moet voor een lichte daling van de parkeertarieven zorgen. Die moeten op 1 juni ingevoerd worden.


Klaar tijdens de zomer


Bovengrondse parkeren: De tarieven voor bovengronds parkeren hadden ook op 1 juni aangepast moeten worden, maar dat lijkt niet te lukken. Er moeten namelijk aanpassingen aan de informatica gebeuren (o.a. voor mobiel parkeren) en de bedrijven in kwestie hebben uitstel gevraagd tot 1 augustus.


In het najaar


De sector Tolhuis: Daar moeten heel wat straten van rijrichting veranderen om sluipverkeer tegen te gaan. Dat kan pas in het najaar.


Leesbaarheid knippen: Dat men een boete riskeert wanneer men door een knip rijdt, blijkt niet voor iedereen duidelijk. "Het onderzoek loopt. We verwachten aanpassingen door te voeren na de zomervakantie", aldus Watteeuw.


Extra shuttle: Een extra shuttle tussen de P&R aan de Watersportbaan naar de Zuid. "Daarvoor moet een aanbesteding uitgeschreven worden. Die procedure moet eind 2018 klaar zijn."


Uitbreiding parkeergebied: Het gebied voor betalend parkeren wordt uitgebreid, omdat een aantal straten aan de rand van dat gebied last hebben van automobilisten die er gratis komen parkeren. "Het locatieonderzoek is bezig. Dit is voorzien voor het najaar", aldus Watteeuw.


Knip aan de Burgstraat: "We willen eerst met de buurt praten. Er zijn veel omwonenden voor dat idee gewonnen, maar we willen eerst iedereen horen. Er kan nog geen termijn op geplakt worden."


OnzekerParkeerkaart voor vaklui: "Die kaart is juridisch moeilijk te verwezenlijken. We proberen nu de problemen op te lossen. We kunnen dat voorlopig niet via een informatica-aanpassing doen, omdat dat te veel tijd vraagt. Daarom denken we aan een papieren versie. We willen het nog steeds zo snel mogelijk realiseren, maar makkelijk is het niet", aldus Watteeuw.


Bewegwijzering stadsring: Er komt een systeem vergelijkbaar met dat van de Brusselse stadsring, waardoor men kan zien waar men zich op de ring bevindt en welke sector men zo kan bereiken. De planning daarvoor zit bij AWV.


"Er is momenteel nog geen planning voor, maar voor de zomer lukt dat zeker niet meer."