Net geen 260.000 Gentenaars

1.100 INWONERS ERBIJ INSTROOM BULGAREN STAGNEERT

2018 is ingezet met net geen 260.000 Gentenaars. Dat zijn er 1.100 meer dan begin 2017. Opvallend is dat het dit keer gaat over een natuurlijke groei, terwijl de voorbije jaren de aangroei te danken was aan migratie. In de loop van 2016 kwamen er ruim 2.000 Gentenaars bij, het dubbele dus.

Volgens de voorlopige cijfers zijn er in 2017 3.095 Gentenaars geboren, 100 minder dan het jaar voordien. Het zijn voorlopige cijfers, omdat de ouders die eind december een kindje op de wereld zetten nog even tijd hebben om dat aan te geven. Er kunnen dus nog zowat 200 baby's voor 2017 bijkomen. In 2017 zijn 2.242 Gentenaars overleden, en dus staat de natuurlijke groei voorlopig op 853 extra Gentenaars.


Wat betreft inwoners in Gent, is het aantal Belgen gedaald. 9.206 Belgen kozen Gent als nieuwe thuis, terwijl 10.500 Belgen vertrokken. Bij de niet-Belgen is dat andersom. Er kwamen er 6.173 bij, terwijl er 5.302 vertrokken.

Vluchtelingen

De Belgen blijven uiteraard wel de grootste groep in Gent. Ze worden gevolgd door de Bulgaren, die met 8.504 zijn. Zij staan ver voor de Turken (4.004) en Nederlanders (2.872). Het gaat, voor alle duidelijkheid, wel over de nationaliteit en niet over de herkomst. Heel wat Gentenaars van Turkse origine hebben gewoon de Belgische nationaliteit, en worden dus als Belg meegerekend. "Toch is de instroom van Bulgaren in 2017 duidelijk gestagneerd", zegt schepen van burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). "In 2017 kwamen er nog 182 Bulgaren bij. In 2015 waren dat er nog een kleine 900."


De sterkste instroom vorig jaar bleek te komen van vluchtelingen. Het ging dan concreet om mensen van Syrische, Afghaanse, Somalische en Iraakse afkomst. In Gent wonen nu in totaal 745 Syriërs, 1.046 Afghanen, 341 Somaliërs en 326 Irakezen. Toch valt de instroom langzaam maar zeker stil. "Voor het eerst sinds 2012 hebben we een negatief migratiesaldo", zegt Bracke. "In totaal zijn we met net geen 260.000 Gentenaars. Onze stad blijft groeien, maar minder snel dan de voorbije jaren."

Meer raadsleden

Door de groeiende stadsbevolking is er ook vernieuwing in het stadhuis. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in oktober, moeten we 53 politieke vertegenwoordigers kiezen. Tot nu waren dat er maar 51.