Meulestedebrug wordt tweelingbrug

WERKEN ZOUDEN AL IN HET VOORJAAR VAN 2017 MOETEN STARTEN

De Meulestedebrug wordt een elegante constructie.
Foto Wannes Nimmegeers De Meulestedebrug wordt een elegante constructie.
De kogel is door de kerk: Meulestedebrug verdwijnt en wordt vervangen door een 'tweelingbrug', compleet met fietsonderdoorgang. Het wordt een elegante constructie, van het type 'delta-bascule' , nauwelijks 5 meter hoog.

De Meulestedebrug bestaat sinds de jaren '50 en is tot op de draad versleten. Meerdere keren al werd de brug opgelapt, hersteld, gerenoveerd, maar nog steeds is ze om de haverklap defect. Dat heeft telkens een enorme impact op het verkeer, omdat ze een belangrijke toegang tot het havengebied is, én één van de drie toegangswegen tot de wijk Muide-Meulestede. Dat de brug vervangen moest worden, staat al lang vast. Maar bepalen hoe en wat blijkt een werk van lange adem.


Vorig jaar al werd door alle betrokken partijen de voorkeur uitgesproken voor 'tweelingbruggen', maar pas nu is die knoop definitief doorgehakt. Er komen dus twee exact dezelfde bruggen pal naast elkaar. Als er een probleem is met één brug, kan het verkeer dan nog altijd gebruik maken van de andere.

Weinig impact op omgeving

Ook het type brug is nu gekozen. Het gaat om delta-basculebruggen. Dat type brug is behoorlijk elegant en heeft weinig impact op de omgeving. De constructie zal slechts 5 meter hoog zijn, nauwelijks hoger dan de huidige brug. Andere brugtypes vergen al snel een constructie tot 12 meter hoog. Het mechanisme van de delta-basculebrug is makkelijk te onderhouden, omdat het quasi volledig bovengronds ligt. Ze is ook makkelijk te bouwen. De fundering onder het brugscharnier - want ook de nieuwe bruggen moeten kunnen open draaien voor de scheepvaart - vergt relatief weinig beton. Dat is dan weer mooi meegenomen voor de bouw van de fietsonderdoorgang. Die kan daardoor vrij open zijn, met zicht op het water, wat zorgt voor een aangename fietservaring. Bij andere brugtypes is de fietsonderdoorgang meer een tunnelconstructie.


Tijdens de zomer wordt het voorontwerp verder uitgewerkt, zodat de bouwaanvraag eind dit jaar kan worden ingediend. Als alles meezit, kunnen de werken in het voorjaar van 2017 starten. Dat wordt geen simpele opdracht, want er moet ook heel wat aan de weg worden gewerkt. Vandaag leidt één smalle baan naar de brug, in de toekomst moet dat veel breder worden, om beide bruggen te kunnen bedienen.