Meulestedebrug wordt tweelingbrug

De Meulestedebrug wordt eind 2016 vervangen door een 'tweelingbrug'. Dat zijn twee parallelle bruggen met telkens twee rijstroken en een dubbel fietspad. Ook de omliggende kruispunten veranderen.

Meulestedebrug is tot op de draad versleten en om de haverklap defect, wat telkens een verkeersinfarct veroorzaakt. De brug is een cruciale verbinding binnen het havengebied. Ze vervangen kon niet 'zomaar'. Er zijn heel wat betrokken partijen, zoals Monumentenzorg, maar gisteren raakten al die partijen het eens. Op de plaats van de huidige brug komen twee aparte, beweegbare bruggen naast elkaar. Op elke brug komen twee rijstroken en eventueel ook een afzonderlijke afslagstrook richting Wiedauwkaai. Bij een defect of herstelling kan de andere brug steeds gebruikt worden.


Er is ook veel aandacht voor zwakke weggebruikers. Aan de stadszijde komt een dubbelrichtingspad voor fietsers, en ook een fietsonderdoorgang tussen beide zijden van de Meulestedekaai wordt onderzocht. Een extra fietsers- en voetgangersbrug aan de Kapiteinstraat komt er niet.

Eind 2016

Er is nog niet beslist of de huidige Meulestedebrug verdwijnt. Onderzoek wijst uit dat een renovatie ervan niet opportuun is. Ook aan de omliggende kruispunten wordt gesleuteld. Zo wordt bijvoorbeeld de verbinding tussen de noordelijke Pantserschipstraat en de Zeeschipstraat geknipt. Het zuidelijke deel blijft wel verbonden met de Zeeschipstraat, maar de middenberm van de Zeeschipstraat gaat dicht zodat alleen nog rechts afslaan kan. Waterwegen en Zeekanaal betaalt de bruggen, het Agentschap Wegen en Verkeer voert de werken aan de kruispunten uit. De bouw van de eerste nieuwe brug start ten vroegste eind 2016. (VDS)