Meevaller voor de stad: BTW-boete De Krook herleid van 14 naar 4,7 miljoen euro

De Krook staat op de lijst van de 10 mooiste bibliotheken.
Foto Wannes Nimmegeers De Krook staat op de lijst van de 10 mooiste bibliotheken.
De Gentse bib De Krook heeft een deal gesloten met de bijzondere belastinginspectie (BBI) over een miljoenenboete. Aanvankelijk moest de CVBA achter de bibliotheek meer dan 14 miljoen euro betalen. Dat is nu herleid tot ongeveer 4,7 miljoen euro. 

De hele zaak draait rond de vraag of het gebouw De Krook, waarin onder meer de bibliotheek is gehuisvest, nu BTW-plichtig is of niet. De BBI oordeelde van wel terwijl de BTW-administratie aangaf van niet. De CVBA (met de provincie, Imec, UGent en de stad als aandeelhouders) trok de BTW van heel de bouw af en werd daarvoor op de vingers getikt. In april van 2019 kreeg de bib te horen dat ze 14 miljoen euro zou moeten betalen. Dat ging om zo’n 11,6 miljoen aan onterecht afgetrokken BTW. De rest waren boetes en interesten.

Teller blijft tikken

Sami Souguir (Open VLD), die als schepen van cultuur voorzitter is van de De Krook, erfde het dossier van zijn voorganger en kreeg de lastige taak om het op te lossen. “Het was een vervelende situatie. Als raad van bestuur konden we die boete gerechtelijk aanvechten, maar er is geen versnelde procedure mogelijk. Bovendien werkt dat niet opschortend. Dat betekent dat de situatie nog jaren kon aanslepen. Per jaar kwam er bovendien nog eens naar schatting zo’n 1 miljoen euro aan nalatigheidsinteresten bij. Dat is een enorm bedrag en dus moesten we voor een akkoord met de BBI gaan. Uiteindelijk zullen we nu 4,7 miljoen euro moeten betalen. Dat is nog steeds veel geld maar we hebben voldoende reserves met De Krook om die boete te betalen. Dat is inmiddels ook gebeurd. Voor de werking van de bib zal het geen gevolgen hebben”, zegt schepen Souguir.

Om te voorkomen dat er ook in de toekomst nog onduidelijkheid is over de BTW werd heel de toestand van De Krook uitgeklaard. “Er zijn nu delen van De Krook wel BTW-plichtig, andere delen niet of gedeeltelijk. Zo kan er geen discussie meer zijn.”

Schepen van cultuur Sami Souguir kreeg als taak de boete binnen de perken te houden.
Wannes Nimmegeers Schepen van cultuur Sami Souguir kreeg als taak de boete binnen de perken te houden.