Meer Gentenaars doen beroep op psychologische hulp OCMW Gent

In 2018 doorliepen 1.653 personen een traject bij de psychologische dienst van het OCMW Gent, tegenover 1.122 in 2015.
iStock In 2018 doorliepen 1.653 personen een traject bij de psychologische dienst van het OCMW Gent, tegenover 1.122 in 2015.
Het aantal Gentenaars dat een beroep doet op de psychologische hulp van het OCMW Gent zit in stijgende lijn. Op drie jaar tijd werd de helft meer mensen doorverwezen naar een psycholoog. Dat is één van de opvallende tendensen uit het jaarverslag van het OCMW. 

Er is duidelijk een stijgende nood aan psychologische hulp: in 2018 doorliepen 1.653 personen een traject bij de psychologische dienst, tegenover 1.122 in 2015.Het gaat om een bewuste beleidskeuze van het OCMW. Leven in armoede vertaalt zich vaak ook in mentale problemen door de stress die ze ervaren omwille van hun financiële toestand. “We willen Gentenaars op alle domeinen in hun leven ondersteunen”, verduidelijkt schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens (sp.a.).

Het jaarrapport zoomt ook nog in op andere cijfers. In totaal werden vorig jaar 14.180 Gentse gezinnen begeleid door het OCMW Gent. 59% van wie een beroep deed op de Sociale Dienst is alleenstaand. Eénoudergezinnen maken 15% van het totaal uit.

In de wijken Nieuw Gent en Rabot wonen verhoudingsgewijs de meeste OCMW-cliënten. Daar krijgen respectievelijk 19,1% en 17,5% van de inwoners OCMW-hulp. In Drongen (1,7%), Zwijnaarde (2%) en de Kanaaldorpen (2,2%) woont dan weer het laagste aandeel cliënten.

Het aantal mensen in activering naar werk steeg van 3.068 in 2016 naar 3.310 in 2018. 82% van de leefloners zit na 4 maanden in een activeringstraject. 6 maanden na het beëindigen van een artikel 60-tewerkstellingscontract is 46% aan het werk of in opleiding.

Het aantal huurwoningen in beheer bij het Sociaal Verhuurkantoor blijft uitbreiden, van 210 woningen in 2016 naar 246 woningen in 2018.

Opvallende resultaten

In september 2018 opende het elfde lokaal dienstencentrum van OCMW Gent, De Mantel. De Lokale Dienstencentra organiseerden in totaal 5.396 vormende activiteiten met 56.613 deelnames en 5.725 bewegingsactiviteiten met 99.170 deelnames. Er waren in totaal 11.673 bezoekers, waarvan 2.679 nieuwe bezoekers. Goed voor bijna een kwart van alle Gentse 65-plussers.

Het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht werd in 2018 volledig in gebruik genomen. Het aantal erkende plaatsen voor langdurig verblijf voor senioren steeg zo met 22,2%, van 603 naar 737.

De lokale dienstencentra detecteerden tijdens hun huisbezoeken 588 hulpvragen van buurtbewoners (bijvoorbeeld hulp om boodschappen te doen). Dat zijn er 20,55% meer dan in 2017. Voor 314 van die vragen vonden de dienstencentra een ‘match’ met een hulpvaardige buur, voor de overige vragen vonden ze een andere oplossing.

93% van de daklozen die via ‘Housing First’ een thuis kregen, behouden na 2 jaar nog steeds de woning.

Het project ‘Kinderen Eerst’, dat in 2015 werd opgestart, bereikte in 2018 via 57 scholen 315 gezinnen, waarvan 76% nog geen actief dossier had bij de Sociale Dienst. Via ‘Kinderen Eerst’ betaalde de Sociale Dienst ook 12.000 warme maaltijden terug op school voor 400 kinderen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.