Mathias eerste voorzitter van toezichthoudend orgaan fusiehaven

Gentenaar Mathias De Clercq is de eerste voorzitter van het toezichthoudend orgaan van de fusiehaven North Sea Port.


De Nederlander Diederik Samsom is vicevoorzitter. Dat werd beslist op de eerste vergadering van het toezichthoudend orgaan van North Sea Port. Mathias was de voorbije jaren reeds voorzitter van het Havenbedrijf Gent. North Sea Port is sinds 1 januari 2018 de fusiehaven van het Nederlandse Zeeland Seaports (Vlissingen, Borsele en Terneuzen) en het Vlaamse Havenbedrijf Gent.


Om toezicht te houden op het bestuur en de belangrijke beslissingen van North Sea Port werd er een toezichthoudend orgaan opgericht. (VDS)