Lode Van Hecke onder massale belangstelling tot bisschop gewijd

Lode Van Hecke werpt zich ter aarde als teken van volledige overgave.
VDS Lode Van Hecke werpt zich ter aarde als teken van volledige overgave.
In de Sint-Baafskathedraal is Lode Van Hecke tot nieuwe bisschop van Gent gewijd. Dat is een uitzonderlijke gebeurtenis, waar veel volk op afkomt. Even voor de deuren van de kathedraal om 14 uur zouden opengaan, stond er een rij tot aan de fontein. Behalve heel wat geestelijken waren ook Koningin Paola, en zelfs vertegenwoordigers van de Joodse en de moslimgemeenschap aanwezig.

De viering stond bol van symboliek. Lode Van Hecke (70) wierp zich ter aarde als teken van volledige overgave aan zijn ambt. Hij ontving een handoplegging van alle aanwezige bisschoppen. Daarna werd hij door aartsbisschop Jozef De Kesel gezalfd. Hij ontving een ring, een staf en een mijter. Iets na 16 uur was hij officieel de 31ste Bisschop van Gent. Hij werd naar de bisschopszetel geleid, onder massaal applaus van alle aanwezigen in de kathedraal.

Koningin Paola, Herman De Croo en Pieter De Crem.
BELGA Koningin Paola, Herman De Croo en Pieter De Crem.

Luc Van Looy (79) is 16 jaar bisschop van Gent geweest. Zijn pensioen vroeg hij ruim twee jaar geleden aan bij de paus, maar pas nu mag hij effectief gaan. Lode Van Hecke, abt van de Abdij van Orval, neemt zijn functie nu over. Hij is de eerste trappist die in ons land tot bisschop wordt benoemd. De Abdij van Orval neemt afscheid in stijl van Van Hecke. Zij trakteren op hun trappistenbier in het Sint-Baafshuis naast de kathedraal. Iedereen is daar na de viering welkom. 

Vlak voor de deuren van de kathedraal open gingen, stond er een rij mensen tot aan de fontein
VDS Vlak voor de deuren van de kathedraal open gingen, stond er een rij mensen tot aan de fontein

Een bisschopswijding is een viering die met veel luister gepaard gaat. Prachtige bloemstukken op het altaar, geestelijken uit alle uithoeken van het land, en zelfs het buitenland, en ook vele gewone gelovigen wilden erbij zijn. Het aantal ‘vrije plaatsen’ in de kathedraal was echter beperkt, het overgrote deel van de 1.500 zitjes werd gevuld met mensen die een uitnodiging kregen. De burgemeester, minister De Crem, Herman De Croo, maar ook vertegenwoordigers van de rechtbank waren er, net als Rik Torfs, de rector en Tony Van Parys. De ‘gewone’ mensen die er niet meer bij konden in de kathedraal, werden naar de school Sint-Bavo even verderop gestuurd. In de Groenzaal waren nog 700 plaatsen, en daar kon de dienst op groot scherm worden gevolgd. De viering was om 15 uur stipt gestart, en duurde tot bijna 17.30 uur.

Luc Van Looy legt zijn opvolger de handen op. Alle aanwezige bisschoppen doen daarna hetzelfde.
VDS Luc Van Looy legt zijn opvolger de handen op. Alle aanwezige bisschoppen doen daarna hetzelfde.

Op het einde van de dienst dankte de nieuwe bisschop expliciet koningin Paola voor haar aanwezigheid, en vroeg zijn respect over te brengen aan de hele koninklijke familie. Hij bedankte ook de paus, en zijn mede-broeders van Orval. Nu Lode Van Hecke officieel tot bisschop is gewijd, leven er 3 Gentse bisschoppen. Van Looy behoudt de titel na zijn pensioen, net zoals voormalig bisschop Luysterman (88). Ook hij was overigens aanwezig in de kathedraal.

Willem Vermandere.
BELGA Willem Vermandere.
Lode Van Hecke.
BELGA Lode Van Hecke.
De koningin groet de vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen.
VDS De koningin groet de vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen.
De koningin met Herman De Croo en Pieter De Crem.
VDS De koningin met Herman De Croo en Pieter De Crem.
Rik Torfs en Mieke Van Hecke.
BELGA Rik Torfs en Mieke Van Hecke.
Lode Van Hecke (midden).
BELGA Lode Van Hecke (midden).