Leegstandtaks omzeilen? Fluitje van een cent

SLECHTS 60% VAN ONBEWOONDE PANDEN EFFECTIEF BEBOET

Gent ziet zijn inkomsten uit leegstandtaksen dalen. In 2015 was dat nog 517.000 euro, in 2016 maar 350.000 euro. Bovendien weet 40% van de eigenaars van leegstaande panden met gemak te ontsnappen aan de opgelegde taksen. "De stad is te soft voor speculanten", zegt gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V)

Vanavond bespreekt de gemeenteraad de anti-kraakwet en het Gentse actieplan tegen kraken. Daar zal ook de leegstand aan bod komen. "In het actieplan wordt erkend dat men in het verleden niet streng genoeg is geweest voor leegstand. Het is duidelijk dat het huidige beleid tekortschiet in het voorkomen van leegstand. De anti-kraakwet die ik mee gerealiseerd heb, mag wel geen vrijgeleide worden voor vastgoedspeculanten", zegt Veli Yüksel.


Hij vroeg cijfers op over het aantal leegstaande panden in Gent. Op 21 september 2017 waren er 354 bekend bij de stadsdiensten. Die kunnen dus belast worden: 2.500 euro per jaar per pand. Daar kan 800 euro bijkomen indien de woning breder dan 6 meter is en nog eens 800 euro indien ze meerdere verdiepingen telt. Het kan oplopen tot 4.100 euro per jaar.

Altijd leeg

Niet mis, maar toch staan in Gent heel wat panden lange tijd leeg. Vier gebouwen, in de Belfortstraat, Lammensstraat, Edmond Boonenstraat en Achilles Musschestraat, staan al op de leegstandslijst sinds die voor het eerst werd opgesteld in 2009. De eigenaars zouden dus al een klein fortuin aan de stad betaald moeten hebben.

Uitzonderingen

"Maar eigenaars van leegstaande panden ontsnappen steeds makkelijker aan die taksen", zegt Veli Yüksel. "In 2012 werd 84% van de boetes betaald. In 2016 was dat nog 60,96%. Het geïnde bedrag daalde in 2016 ook naar 350.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 517.000 euro. Er zijn dan ook 12 redenen die volstaan om geen leegstandstaks te moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat men wacht op voltooiing van renovatiewerken, als er sprake is van overmacht, als men een gebouw wil laten erkennen als erfgoed en wacht op een restauratiepremie. Het belastingreglement op leegstand moet aangepast worden: minder uitzonderingen en kortere vrijstellingen. De stad is duidelijk niet streng genoeg voor eigenaars van leegstaande panden."


"Een nauwgezette en kordate aanpak van leegstand vormt een essentiële schakel in een woonbeleid waar kraken geen plaats heeft", stelt Veli Yüksel. "Het 'actieplan kraken' is een eerste belangrijke stap naar een duidelijk en kordaat Gents beleid. Maar aankondigen is één zaak, uitvoeren nog iets anders. Alleen effectief optreden zal de Gentenaars geruststellen", besluit Yüksel.

Lijst langer

Opvallend is wel dat de lijst met leegstaande panden het afgelopen jaar fors is uitgebreid. In 2017 werden maar liefst 96 nieuwe panden op de leegstandslijst bijgeschreven. Bij de stad kon gisteren niemand reageren op de cijfers van Yüksel.