Laatste burgemeester van Oostakker overleden

Jozef Ackerman, de laatste burgemeester van Oostakker voor de fusie met Gent, is overleden. Hij werd 88. Het CD&V-icoon werd in 2014 benoemd tot ereburgemeester. Bij de verkiezingen van oktober 1964 werd hij voor het eerst verkozen. Hij startte begin 1965 als gemeenteraadslid in Oostakker. In 1971 werd hij burgemeester van Oostakker tot aan de fusie met Gent. Van 1977 tot 1989 was hij gedurende twee legislaturen voor CVP schepen van de stad Gent. Toen CVP naar de oppositie verwezen werd, bleef hij gemeenteraadslid voor CVP tot 1995.


(VDS)