Krakers betrekken kerstverhaal in debat

In Gent hangen affiches waarop de kerststal staat afgebeeld. De anarchistische krakersbeweging voert aan dat Jozef en Maria 2018 jaar geleden ook een stal kraakten, en dat niemand daar een probleem van maakte. Ze willen daarmee strijden tegen het strafbaar stellen van kraken in Gent. Of letterlijk: 'Terwijl rechts floreert, er met domicilies wordt gefraudeerd, is het de dakloze die buiten crepeert.' Op de affiche staat ook dat kraken in Gent doorgaat. Nochtans is de verdraagzaamheid tegenover krakers in Gent het voorbije jaar gekelderd, na incidenten met Oost-Europese krakers. Voordien maakte zelden iemand problemen als een leegstaand pand werd bezet, zolang er maar geen overlast was. (VDS)