Kost circulatieplan automobilisten 328 euro meer per jaar?

Het circulatieplan blijft 14 maanden na invoering voor beroering zorgen. IntelliGent Mobiel berekende op basis van een enquête uit hoeveel kilometer bewoners dagdagelijks moeten omrijden door het circulatieplan. Voor centrumbewoners blijkt dat met 18,2 kilometer het meest te zijn. De actiegroep ging dieper in op de enquête die ze zelf afnamen bij 1.600 Gentenaars en Niet-Gentenaars. Daaruit blijkt dat 57% van de respondenten zegt te moeten omrijden met de wagen. Gemiddeld leggen ze 10,7 kilometer per dag meer af. Omdat voor elke wijk de situatie op een andere manier wijzigde, is het aantal extra kilometers niet overal hetzelfde. Bewoners van het autovrije gebied zeggen 18,2 kilometer meer om te rijden, andere binnenstadbewoners spreken over 14 kilometer per dag. Gevolgd door de Rabotwijk met 12,5 kilometer. De kleinste omweg is er voor de Bloemekenswijk (6,6 km) en de Dampoortwijk (7,7 km).


Wat betekent dat nu voor de portemonnee? Wel aan 260 werkdagen zou dat 2.782 extra kilometers per jaar betekenen. Goed voor zowat 328 euro aan brandstofkosten per jaar. Daar komen nog kosten bij voor versneld onderhoud en slijtage van de wagen. Opvallend is dat de stad zelf totaal andere cijfers naar voor brengt in haar evaluatierapport van het circulatieplan. Volgens schepen Watteeuw blijft de te rijden afstand voor 85% van de bevraagde automobilisten dezelfde. Terwijl slechts 14% zegt meer kilometers te malen. Schepen Watteeuw wenste echter niet te reageren op de cijfers van IntelliGent Mobiel. "Ik heb het persbericht ook gekregen en ik heb hen bedankt voor de opmerkingen", zegt hij. (EDG)