Koffiebars mogen dan toch afhaalkoffie verkopen: “Voorlopig voeren we een gedoogbeleid, tot er bevestiging komt van de nationale crisiscel”

"Ik heb mijn huiswerk gedaan", zegt Thomas van Labath, "we zijn uitermate strikt als het gaat om afstand houden."
Labath "Ik heb mijn huiswerk gedaan", zegt Thomas van Labath, "we zijn uitermate strikt als het gaat om afstand houden."
Omdat er verwarring heerste over het verkopen van afhaalkoffie, heeft de Gentse burgemeester Mathias De Clercq om verduidelijking gevraagd van hogerop. Tot er een sluitend antwoord is van de nationale crisiscel, gedogen de politie en het stadsbestuur de verkoop. Thomas Labath is tevreden dat de deuren van zijn koffiehuis terug open mogen, maar vindt het beleid toch dubbel.

Vorige week laaiden de gemoederen hoog op, toen twee koffiehuizen ontevreden agenten over de vloer kregen. De uitbaatster van Het Moment kreeg de boodschap de deuren te moeten sluiten, en een boete van 750 euro. Koffiebar Labath kreeg kort erna een waarschuwing, waarop de uitbater verrast reageerde. “We waren al twee weken open voor we die waarschuwing kregen”, zegt Thomas Labath. “Er waren al agenten gepasseerd, ze wisten wat we deden. Bovendien is het in Antwerpen, Oostende, Brussel en Kortrijk geen probleem om afhaalkoffie te verkopen. Waarom moeten ze daar dan een probleem van maken in Gent? Wij waren blij dat we open konden, en de klanten waren tien keer zo blij met hun bakje troost.”

In het ministerieel besluit werd er niets gezegd over koffiebars, er werd enkel gesproken over afhaalmaaltijden. Daarom spraken de politie en burgemeester een verbod uit op de verkoop van afhaalkoffie, en vroegen ze naar duidelijkere richtlijnen van de federale overheid. “Net voor het weekend kregen we antwoord van de FOD Economie”, zegt de woordvoerder van de burgemeester. “Volgens hen mogen zaken die ingeschreven staan als voedingswinkel bij het FAVV, toch meeneemdranken aanbieden. Wij willen dat nog bevestigd zien door de nationale crisiscel, maar gedogen de verkoop van afhaalkoffie tot dan. Dat wil zeggen dat de politie niet zal handhaven als koffiebars toch take-away voorzien.”

Ambigue statuut

Thomas van Labath is tevreden dat zijn koffiehuis terug open mag, maar is daarmee niet op zijn gemak. “Momenteel leef ik met angst, wat als ze het morgen niet meer gedogen? Wat als ze mijn levenslijn toch doorknippen? Ik respecteer het stadsbestuur en de politie, maar ik voel me toch wat in de steek gelaten. In andere steden is er geen vuiltje aan de lucht, waarom krijgen wij dan zo een dubbele status?”

Koffiebar Het Moment kreeg vorige week nog een boete van 750 euro voor het verkopen van meeneemkoffie.
Wannes Nimmegeers Koffiebar Het Moment kreeg vorige week nog een boete van 750 euro voor het verkopen van meeneemkoffie.