Kilometerheffing jaagt sluipverkeer door Muide

ZWARE VRACHTWAGENS KIEZEN GRATIS ROUTE VIA WOONWIJK

De al versleten Meulestedebrug krijgt veel zwaar verkeer te slikken.
Wannes Nimmegeers De al versleten Meulestedebrug krijgt veel zwaar verkeer te slikken.
De wijk Muide-Meulestede krijgt steeds meer zwaar vrachtverkeer te slikken en daar blijkt een opvallende reden voor te zijn. Heel wat vrachtwagenchauffeurs blijken de kilometerheffing op de snelwegen te ontwijken door via de Meulestedebrug en de R4 Oost te rijden. Het stadsbestuur vraagt aan minister van mobiliteit Weyts (N-VA) om het fenomeen te onderzoeken.

Muide-Meulestede is een wijk die het op vlak van verkeersafwikkeling sowieso al moeilijk heeft. Elke dag rijdt een massa doorgaand verkeer door de wijk. Bovendien is de versleten Meulestedebrug om de haverklap defect waardoor de druk op de wijk vaak nog groter wordt. De voorbije maanden is de druk echter nog toegenomen.


Het was Groen-raadslid Sara Matthieu die het probleem aankaartte. "De jongste weken staan er langere files in de omgeving van de Meulestedebrug, de New-Orleansstraat en de Port Arthurlaan. Volgens de bewoners komt dat door de werken aan de Pantserschipstraat en de Schansakker, de verkeerslichtenregeling aan de Meulestedebrug en de opening van winkelcentrum Dok-Noord. Maar dus ook de kilometerheffing die op 1 april werd ingevoerd. Het toegenomen verkeer zorgt ervoor dat de leefbaarheid van de wijk achteruit gaat."


Volgens schepen Watteeuw (Groen) is de kilometerheffing de vermoedelijke reden van de problemen. "Het Verkeerscentrum Gent heeft ons de toegenomen verkeersdrukte gesignaleerd en we hebben meteen aanpassingen doorgevoerd om het probleem te verhelpen", zegt Watteeuw.

De vrachtwagens rijden over de Meulestedebrug, door de Muide en zo naar de R4 Oost.
De vrachtwagens rijden over de Meulestedebrug, door de Muide en zo naar de R4 Oost.

Pantserschipstraat

"Zo is de lichtenregeling aan de Pantserschipstraat aangepast, wat al een gevoelige verbetering heeft teweeggebracht. Toch blijft de vaststelling dat de jongste periode blijkbaar meer verkeer via de as Meulestedebrug - Decathlon Weba rijdt. Onze eerste analyses doen vermoeden dat de kilometerheffing voor vrachtwagens er iets mee te maken kan hebben." De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen dat bepaalde gewestwegen buiten de kilometerheffing vallen. Zo ook de R4 Oost. "Dat zorgt ervoor dat vrachtwagens die bijvoorbeeld vroeger via de R4 West richting E34 reden nu goedkoper af zijn wanneer ze de doorsteek via de Muide maken en via de R4 Oost naar Zelzate rijden", vervolgt hij. "Ik ben voorzichtig met conclusies trekken in deze fase. We hebben bij het Vlaams gewest verkeerstellingen opgevraagd om het voorgaande te kunnen staven. Als daaruit blijkt dat er door de kilometerheffing een grotere verkeersdruk is ontstaan op de Muide, zullen we dat aankaarten en samen zoeken naar oplossingen."

Nieuwe metingen

De kilometerheffing geldt in bijna alle grote wegen in heel het land voor vrachtwagens van 3,5 ton of meer. Slechts 2 wegen werden uit dat plan gehouden. De R4 Oost en de E34 tussen Zelzate en de kust. "We hebben gekozen om de 4 havengebieden - waaronder de R4-oost - uit de kilometerheffing te houden aangezien het hier voornamelijk gaat om vervoer tussen de havenbedrijven onderling. Er werd een nulmeting uitgevoerd en dit najaar zullen we nieuwe metingen uitvoeren om te kijken wat het effect was", klinkt het op het kabinet van minister Ben Weyts.