KAA Gent wil schade aan dak Ghelamco Arena snel herstellen, wedstrijden komen niet in het gedrang

Stormschade aan de Ghelamco Arena, de dag nadien. Een dakwerker is aan de slag.
Wannes Nimmegeers Stormschade aan de Ghelamco Arena, de dag nadien. Een dakwerker is aan de slag.
Het deel van het dak dat maandagavond van de Ghelamco Arena is gewaaid, is opgeruimd. Momenteel wordt op het dak zelf bekeken of al de rest nog veilig vast zit. “Voorlopig komen geen wedstrijden in het gedrang en wordt de geleden schade zo snel mogelijk hersteld.”

“Als gevolg van storm Ciara met hagel, bliksem en immense valwinden is er maandagavond omstreeks 21.30 uur schade toegebracht aan de Ghelamco Arena, ter hoogte van de luifel boven vak 323”, laat de club weten. De schade is intussen opgemeten. Over de breedte van vak 323 zijn de luifelpanelen losgerukt. De draagstructuur van het dak is ongeschonden en intact gebleven. De komende wedstrijden van de club komen in principe niet in het gedrang. Aangezien de draagstructuur intact is, kan het stuk luifel gewoon vervangen worden. Voor KAA Gent staat er deze week een uitwedstrijd in Eupen op het programma, dus heeft de club in principe twee weken tijd om de stormschade te herstellen.

De brandweer kwam maandagavond al ter plaatse, en heeft toen al het afgewaaide gedeelte dat op de parking van supermarkt Albert Heijn was terechtgekomen, opgeruimd. 

“Deze ochtend is de gebouwbeheerder nagegaan op welke manier en binnen welk tijdsbestek de schade kan worden hersteld zonder dat wedstrijden in het gedrang komen”, klinkt het bij KAA Gent. “Uiteraard is de eerste bekommernis hierbij de veiligheid van onze supporters en toeschouwers. Verder is er een onafhankelijk expertisebureau aangesteld, dat zal nagaan wat de oorzaak is. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat de uitzonderlijke windomstandigheden maar voor definitieve duidelijkheid wachten we uiteraard het onderzoek en de conclusies van het expertisebureau af.” De club laat intussen nagaan of er nog losliggende luifelpanelen zijn. Indien wel worden die uiteraard gefixeerd. Er wordt ook nagegaan of extra maatregelen genomen kunnen worden om dit in de toekomst te voorkomen.

Boven vak 323 gaapt een gat in de luifel.
Wannes Nimmegeers Boven vak 323 gaapt een gat in de luifel.
Het weggerukte deel van het dak belandde maandagavond op de (lege) parking van Albert Heijn.
Wannes Nimmegeers Het weggerukte deel van het dak belandde maandagavond op de (lege) parking van Albert Heijn.