Havenbedrijf krijgt 'groene' prijs

Het Havenbedrijf Gent is beloond voor zijn inspanningen voor het milieu. Tegen 2017 wil het 50% minder CO2 uitstoten. Hiervoor zetten ze in op minder en ander, groener energieverbruik, zowel voor hun eigen werking als voor de uitbating van de haven. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek beloonde deze inspanningen nu met een 'Lean and Green'-Award.


Zo werd de scheepvaartbegeleiding door de brandweerboot Roeland op het kanaal Gent-Terneuzen vervangen door begeleiding met radar en een automatisch identificatiesysteem waarmee schepen zijn uitgerust. Ook werden schepen van de eigen vloot vernieuwd. De taken die deze boten uitvoeren, zoals water leveren aan zeeschepen, werden efficiënter georganiseerd met minder CO2-uitstoot tot gevolg. Een andere duurzame maatregel was de verhuis van de kantoren en de bemanning van de vloot van het Havenbedrijf (de "Schipperij") van de oude loodsboot Stern naar het nieuwe Bezoekerscentrum Haven Gent. In de haven is de plaatsing van walstroompunten voor de binnenscheepvaart een van de belangrijkste maatregelen. Daardoor moeten schepen die aan de kade liggen en elektriciteit nodig hebben, hun dieselgenerator niet langer laten draaien. Wanneer walstroominstallaties het elektriciteitsverbruik volledig overnemen, kan meer dan 40% bespaard worden op de CO2-uitstoot. (VDS)