GO! Campus Impuls opent extra campus in Drongen: “Leerlingenaantal exponentieel gestegen”

Campus Impuls heeft een ijzersterke reputatie: het voorbije jaar schoolden tien leerkrachten zich om volgend schooljaar voor CLIL-onderwijs: dat is het geven van een vak zoals geschiedenis in het Engels of Frans.
RV Campus Impuls heeft een ijzersterke reputatie: het voorbije jaar schoolden tien leerkrachten zich om volgend schooljaar voor CLIL-onderwijs: dat is het geven van een vak zoals geschiedenis in het Engels of Frans.
Door het succes van haar campus in Oostakker en om tegemoet te komen aan de stijging van het aantal leerlingen opent de GO! Reynaertschool volgend jaar een extra campus in de Baarleboslaan in Drongen. “De voorbije jaren bleek de Gentse regio steeds duidelijker te kampen met hoge capaciteitsnoden voor buitengewoon secundair onderwijs op maat van normaal begaafde leerlingen met een autismespectrumstoornis”, klinkt het.

GO! Campus Impuls werd in 2010 opgericht onder de vleugels van de GO! Reynaertschool om leerlingen met autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid, in onderwijstermen buitengewoon secundair onderwijs O4 (type 9), meer perspectief en mogelijkheden te geven in het secundair onderwijs. Met succes. Op tien jaar tijd groeide de campus uit tot een school met drie graden en meer dan 200 leerlingen.

Eigentijds aanbod

Om het stijgende leerlingenaantal op te vangen en de leerlingen in de beste omstandigheden les te kunnen laten volgen, nam de school in schooljaar 2018-2019 haar intrek in een nieuwbouw te Oostakker, gebouwd volgens de specifieke noden van leerlingen met autismespectrumstoornis. Toch barst Campus Impuls nu alweer uit haar voegen: zo vervijfvoudigde het leerlingenaantal in 1A en 1B op nog geen twee jaar tijd. Het succes van GO! Campus Impuls ligt volgens directeur Marijke Eeckhout aan een aantal factoren. “We zetten als school bewust in op een eigentijds aanbod van ICT, techniek, economie en wetenschap, studierichtingen die sterk aanleunen bij het interessegebied en de talenten van onze leerlingen. We trekken ook resoluut de digitale kaart en staan daarnaast gekend voor ons sterk zorgbeleid op maat van elke leerling.” Een ander mooi voorbeeld van de sterke werking is dat Campus Impuls vanaf september als eerste GO! school in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen zal starten met een aanbod CLIL: dat is het onderrichten van niet-taalvakken in een andere taal dan het Nederlands, bijvoorbeeld geschiedenis in Engels of Frans.

De laatste jaren kende GO! Campus Impuls te Oostakker een enorme stijging in het aantal leerlingen. Bovendien bleek de Gentse regio steeds duidelijker te kampen met hoge capaciteitsnoden in het buitengewoon secundair onderwijs OV4 (type 9). De voorbije twee schooljaren schoot GO! Campus Impuls ouders telkens te hulp door de capaciteit waar mogelijk uit te breiden.

Nieuwe vestiging

Een maand voor de start van de Gentse aanmeldprocedure voor inschrijving in het middelbaar anticipeert GO! Campus Impuls reeds op verdere capaciteitsproblemen in OV4. Daarom opent de school een nieuwe vestigingsplaats in Drongen vanaf schooljaar 2020-2021 in de Baarleboslaan.

We hebben de capaciteitsproblematiek jaarlijks kunnen depanneren, maar we beseften dat dit in de toekomst meer structureel moest aangepakt worden. De opening van de extra campus is een duurzame oplossing

Stephan Brynaert, algemeen directeur GO! scholengroep Gent

Stephan Brynaert, algemeen directeur van GO! scholengroep Gent, licht toe: “We hebben de capaciteitsproblematiek jaarlijks kunnen depanneren door extra plaatsen bij te creëren, maar we beseften dat dit in de toekomst meer structureel moest aangepakt worden. De opening van de extra campus in Drongen is een duurzame oplossing. We mikken op maar liefst vier extra klassen. Op die manier willen we als school nu reeds, een maand voor de start van de Gentse aanmeldperiode voor inschrijving in het middelbaar, anticiperen op nieuwe capaciteitsproblemen.”

Naar aanleiding van de opening van de campus plant de school twee infoavonden in het nieuwe gebouw: één voor de ouders op 10 maart om 19 uur en één voor de buurtbewoners op 26 mei om 19 uur. Meer informatie via drongen@campusimpuls.be.