Gentse ziekenhuizen in opperste staat van paraatheid: “Klaar om corona-afdelingen uit te breiden als het nodig is”

Het verplegend personeel van AZ Jan Palfijn kreeg bloemen van bloemenwinkel Marleentje als bedanking voor hun inzet.
rv Het verplegend personeel van AZ Jan Palfijn kreeg bloemen van bloemenwinkel Marleentje als bedanking voor hun inzet.
Kunnen de ziekenhuizen de toevloed van patiënten aan als het aantal besmettingen met het coronavirus straks piekt? Uit een rondvraag van onze krant blijkt alvast dat de Gentse klinieken er alles aan doen om zoveel mogelijk bedden te voorzien. “We leiden verpleegkundigen van het operatiekwartier op zodat ze straks ingeschakeld kunnen worden als het aantal patiënten stijgt”, zegt Christine Van Der Hoogerstraete, directeur Personeel en Organisatie van het AZ Sint-Lucas.

Stel alle niet-dringende afspraken en ingrepen uit en maak zoveel mogelijk capaciteit vrij voor de verzorging van coronapatiënten. De richtlijnen van de federale overheid zijn duidelijk. In de Gentse ziekenhuizen worden dan ook met man en macht gewerkt om alles in gereedheid te brengen als er straks een toevloed komt van patiënten. Stilte voor de storm, zo valt de situatie momenteel te omschrijven.

In het Jan Palfijn-ziekenhuis zijn momenteel twee mensen met corona opgenomen en nog eens zeven patiënten met symptomen die erop wijzen dat ze besmet zijn met het virus. Enkelen onder hen liggen op intensieve zorgen. “Er staan in totaal al 50 bedden klaar in straat 171 van ons ziekenhuis. Een extra straat kan voorzien worden als dat straks nodig blijkt”, zegt Sofie Moreels, persverantwoordelijke van Jan Palfijn. Bevallingen vinden uiteraard nog steeds plaats en ook de dienst oncologie blijft actief, maar operaties om bijvoorbeeld knieprothesen te plaatsen worden uitgesteld. “We zijn volop een regeling aan het uitwerken. Sommige leden van ons personeel zijn momenteel stand-by, maar kunnen op elk moment opgeroepen worden als daar straks de nood toe blijkt. We zijn paraat.”

De spoedafdeling van AZ Sint-Lucas kreeg vrijdagmiddag pizza's cadeau van Pizza Hut.
rv De spoedafdeling van AZ Sint-Lucas kreeg vrijdagmiddag pizza's cadeau van Pizza Hut.

Psychologische ondersteuning

Het is geen gemakkelijke puzzel om te leggen, geeft Christine Van Der Hoogerstraete, personeelsdirecteur van het AZ Sint-Lucas, toe. “We hebben momenteel een volledige ziekenhuisstraat ingericht voor de opvang van coronapatiënten en als dat straks nodig blijkt, kan die afdeling ook uitgebreid worden.” Verpleegkundigen die normaal op andere diensten worden ingeschakeld krijgen opleidingen. Opmerkelijk ook in de zorgsector wordt – door het tijdelijk opschorten van bepaalde afdelingen voor niet-dringende ingrepen - geopteerd voor tijdelijke werkloosheid, maar enkel als het niet anders kan. “In eerste instantie kijken we naar verlofregelingen en kan er bijvoorbeeld ook ouderschapsverlof opgenomen worden. We voorzien ook psychologische bijstand voor mensen die geconfronteerd worden met zware opdrachten. We stellen echt alles in het werk om onze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Het AZ Sint-Lucas communiceert zelf niet over het aantal patiënten dat momenteel met het coronavirus op de afdeling ligt. “We verwijzen daarvoor door naar de communicatie van de FOD Volksgezondheid”, klinkt het bij de woordvoerder.

Uitbreidingsmogelijkheden

In het UZ Gent liggen er momenteel negentien patiënten waarbij COVID-19 is vastgesteld. “Vier mensen liggen op intensieve zorgen, de vijftien andere patiënten liggen op een cohorteafdeling. Wij evalueren de situatie elke dag en uiteraard zijn er uitbreidingsmogelijkheden als dat straks nodig blijkt”, zegt Lies Ketels, dienstverantwoordelijke Communicatie van het UZ Gent.

In Universitair Ziekenhuis bekijken ze eveneens welke maatregelen er moeten genomen worden nu een groot deel van het personeel op een andere manier wordt ingeschakeld. “De meerderheid van onze medewerkers zijn statutair waardoor het inroepen van tijdelijke werkloosheid geen mogelijkheid is, maar we bekijken momenteel met de vakorganisaties wat er mogelijk is”, aldus Ketels.

Ook bij het AZ Maria Middelares is de situatie zeker nog onder controle en verwijzen ze voor cijfers naar de FOD Volksgezondheid. “Onze mensen verdienen allemaal een pluim voor het harde werk om de afgelopen weken de nodige voorbereidingen te treffen. Zowel op de spoedafdeling als in de pediatrie worden potentiële coronapatiënten via een triagesysteem gescheiden om nieuwe besmettingen te voorkomen.”