Gentse straathoekwerkers zamelen laptops en smartphones in voor daklozen: “Ook zij hebben die nodig”

Een dakloze in het station Gent Sint-Pieters.
photonews Een dakloze in het station Gent Sint-Pieters.
Straathoekwerkers zamelen in Gent laptops en smartphones voor kwetsbare personen in. Daklozen kunnen de toestellen gebruiken om de nachtopvang te contacteren, werk te zoeken en contact te houden met hun familie. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben nood aan het materiaal voor hun schoolwerk.

Onder de noemer ‘stREet USE’ gingen straathoekwerkers op zoek naar laptops en smartphones, maar ook gewone gsm-toestellen, om aan daklozen en kwetsbare gezinnen te geven. “Het project is er gekomen nadat een dakloze vrouw naar ons kwam”, vertelt Bart Guillemyn, coördinator van de straathoekwerkers in Gent. “Ze volgde een online opleiding bij de VDAB en moest daarvoor de hele tijd op de computer werken. Met een eigen laptop kan ze ongehinderd aanvragen indienen en opleiding volgen.”

Digitale isolatie doorbreken

Kaat Hermans van de Dienst Outreachend Werken werd de trekker van het project, gericht op daklozen en kinderen uit kwetsbare gezinnen. “Daklozen hebben een telefoon nodig om de nachtopvang te bellen, maar ook om werk te zoeken en aanvragen in te dienen”, legt Bart uit. “In de week kunnen ze bij onze diensten, de bibliotheek of een inloophuis terecht om te bellen of te mailen. Buiten de kantooruren of tijdens de vakantie hebben ze geen toegang. Met een eigen toestel hebben ze dat probleem niet, en kunnen ze hun isolatie voor een deel doorbreken. Dan kunnen ze ook contact houden met familie.”

Veel kinderen verliezen de verbinding met de school eens ze thuis zijn. Zo worden ze enorm begrensd in hun schoolwerk en hun vrije tijd

Bart Guillemyn, coördinator van de straathoekwerkers in Gent

Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben laptops nodig voor hun schoolwerk. “Veel van die kinderen verliezen de verbinding met de school eens ze thuis zijn. In de naschoolse studie kunnen ze nog huiswerk invoeren en meldingen lezen op de computer, daarna zijn ze niet langer bereikbaar. Zo worden ze enorm begrensd in hun schoolwerk en hun vrije tijd.”

Basisbehoefte

“We vinden het zodanig evident dat je een mailtje of berichtje kan sturen, dat we er niet meer over nadenken. Vandaag kan je niet meer zonder laptop of gsm, het is een basisbehoefte geworden. Alsmaar meer diensten werken online, digitaal actief zijn is bon ton geworden. Bij kwetsbare personen liggen die noden niet anders, daarom is de vraag bij hen zo groot naar bruikbare toestellen. Het is pas als je zoiets niet meer hebt, dat je beseft hoe afgesneden je bent van de wereld.”

Werking

Wie nog toestellen liggen heeft mag deze binnen brengen in de permanentie in de Abeelstraat 19 in Gent op werkdagen tussen 9 en 12 uur. “We zorgen ervoor dat de toestellen gereset worden zodat er geen contacten of foto’s meer opstaan. De gebruikers krijgen een blanco toestel.” De straatwerkers delen de laptops en gsm’s enkel uit aan gebruikers waarmee ze reeds gewerkt hebben. Ze vragen bruikbare toestellen, hoewel dat begrip rekbaar is volgens Bart. “Smartphones met een gebarsten scherm of laptops die voortdurend stroom nodig hebben zijn ook nog bruikbaar voor ons.”

Meer informatie op de facebookpagina stREetUSE.