Gent mee op handelsmissie naar Israël, en dat schiet bij PVDA in het verkeerde keelgat

Schepen Sofie Bracke gaat naar Israël.
Wannes Nimmegeers Schepen Sofie Bracke gaat naar Israël.
Schepen van economie Sofie Bracke gaat in februari 5 dagen mee op handelsmissie met VOKA naar Israël. Kostprijs: bijna 7.000 euro. De PVDA verzet zich met klem, niet alleen omwille van de prijs, vooral omdat Israël al meermaals veroordeeld is voor het schenden van de mensenrechten. Sofie Bracke noemt haar deelname ‘absoluut geen politiek statement’.

Gent gaat wel vaker mee op handelsmissie. Zo was het stadsbestuur vertegenwoordigd op de missies naar Silicon Valley (2016), New York & Boston (2017), en China (2019). Voor Zuid-Afrika in 2018 pasten ze. Maar voor Israël is Sofie Bracke opnieuw van de partij. PVDA reageert verontwaardigd. “Het is onbegrijpelijk en enorm cynisch dat het stadsbestuur een schepen afvaardigt op dit soort handelsmissie, waarbij bovendien bedrijven bezocht worden die rechtstreeks verbonden zijn met het Israëlisch leger”, zegt fractieleider Tom De Meester. “Israël voert een illegale bezettingspolitiek en is al herhaaldelijk veroordeeld door de VN voor mensenrechtenschendingen.”

Gezondheid

Sofie Bracke bevestigt haar deelname. “Ik ga, samen met een 30-tal Gentse bedrijven, de UGent en de Gentse ziekenhuizen mee, op vraag van VOKA. Ik zal in drie dagen tijd meer dan 10 succesvolle technologiebedrijven bezoeken die gespecialiseerd zijn in gezondheid. En laat dat nu één van de speerpunten zijn waarop wij in Gent deze legislatuur willen inzetten. We willen een Ghent Health District ontwikkelen. Deze handelsmissie kadert volledig binnen onze doelstelling. Uiteraard zijn we niet blind voor de gevoeligheden rond Israël, maar het programma is op voorhand bekeken. Meegaan op deze missie is dus absoluut geen politiek statement of geen legitimatie van een bepaald regime, maar ik doe het louter vanuit een economisch, innovatief standpunt.”

Israëlische defensie

Dat vindt PVDA onzin. “Deelname aan een handelsmissie is allesbehalve apolitiek”, vindt De Meester. “Het Brussels en Waals Gewest hebben eind 2019 de deelname aan een handelsmissies naar Israël geannuleerd, net om de aandacht te vestigen op de mensenrechtenschendingen in Israël. Los daarvan is die handelsmissie nauw betrokken bij de Israëlische defensie. Op het programma staat onder meer een bezoek aan Vayyar, een bedrijf waarvan de CEO vroeger een functie in het beruchte Israeli Defense Force had. Vayyar produceert vandaag mee het materiaal dat het Israëlisch leger gebruikt om in de Palestijnse gebieden de mensenrechten te schenden. Ten slotte, erg goedkoop is die reis niet, de vierdaagse missie kost de belastingbetaler 6.957 euro, zonder extra kosten.” PVDA zal volgende maandag op de gemeenteraad eisen dat de Gentse deelname aan de missie wordt geannuleerd.