Gent heeft slechtste bruggen van België

VLAANDEREN PAKT BINNEN VIJF JAAR GROOTSTE PROBLEEMGEVALLEN AAN

Nergens staan er meer 'brokkelbruggen' dan in het Gentse. Van de 28 slechtste bruggen van het land staan er tien op Gents grondgebied en één in Wetteren. Bovendien wachten vijf bruggen al 20 jaar op een renovatie. Zelfs het viaduct van Gentbrugge behoort tot de slechtste bruggen.

Weekblad Knack kon de lijst van zogenaamde 'prioritaire kunstwerken' van de Vlaamse gemeenschap inkijken. Dat heeft niets met schilderijen of moderne kunst te maken, maar wel met bruggen. Zo blijkt dat er in ons land 28 bruggen zijn die nauwlettend in de gaten worden gehouden omdat ze door en door versleten zijn. Het gaat dan om erosie, betonrot, metaalmoeheid, ... Opvallend is dat van die 28 bruggen er 11 in onze regio liggen. Vijf bruggen staan zelfs al sinds 1997 op die lijst. Ze wachten dus al twintig jaar op vervanging. Het gaat om de bruggen over de E40 in Drongen (N466), in Afsnee over de Leie, in Zwijnaarde aan het slingerviaduct en over de tijarm van de Schelde.

De brug over de E40 in Baarle wacht al 20 jaar op renovatie.
Wannes Nimmegeers De brug over de E40 in Baarle wacht al 20 jaar op renovatie.

Viaduct

Het zijn vooral bruggen over de E40 drie dringend aan vervanging toe zijn, acht in totaal. Maar er staat één brokkelbrug in die bij vele Gentenaars toch wel de mond zal doen openvallen: het viaduct van de E17 in Gentbrugge. Er is de voorbije jaren een grote groep aan tegenstanders van het viaduct ontstaan. Zij zijn de drukke weg liever kwijt door de geluidsoverlast en het fijn stof. Nochtans heeft Wegen en Verkeer Vlaanderen drie jaar geleden nog verkondigd dat het viaduct nog makkelijk dertig jaar de tand des tijds kan doorstaan en dat er geen plannen zijn om het viaduct af te breken. Toch blijkt het viaduct al sinds 2009 op de lijst van de grootste probleemgevallen te staan.


Volgens minister Ben Weyts (N-VA) wordt er wel degelijk werk gemaakt van de slechte bruggen. "Het investeringsbudget voor die bruggen wordt systematisch opgetrokken. Van 16 miljoen euro dit jaar naar 55 miljoen in 2019. En werken voor heel wat van die bruggen zijn gepland en in enkele gevallen zelfs al bezig", zegt hij.

De Meulestedebrug is al sinds 2001 een zorgenkindje.
Wannes Nimmegeers De Meulestedebrug is al sinds 2001 een zorgenkindje.

Prioriteit

Wegen & Verkeer spreekt over bruggen van eerste prioriteit en van tweede prioriteit. In Oost-Vlaanderen vallen drie bruggen langs snelwegen in die eerste categorie. Het gaat over de Merelbekebrug, waar momenteel werken worden uitgevoerd, de Goedingebrug in Afsnee en de brug in de Volkershouw in Wetteren. "Bij bruggen van eerste prioriteit moet binnen de tien jaar actie ondernomen worden. Bruggen van tweede categorie moeten nauwlettend opgevolgd worden, maar er moeten niet meteen acties ondernomen worden. Toch zijn er ook voor de meeste minder dringende bruggen herstellingswerken gepland in de komende vijf jaar", zegt Veva Daniels van Wegen en Verkeer. Zo krijgt het viaduct van Gentbrugge in 2020 in één rijrichting een herstelbeurt en in 2021 in de andere richting. Verschillende slechte bruggen in Drongen zullen ten vroegste in 2020 aanbesteed worden. En volgend jaar en in 2019 worden werken uitgevoerd aan de verkeerswisselaar van Zwijnaarde.